Gebeurtenis

Toevalsvondsten Kortrijk

toevalsvondsten
ID
75154
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75154

Bronnen

Bron: DESITTERE M. 1969: Enkele belangrijke protohistorische vondsten uit West-Vlaanderen, in De Leiegouw, XI, 1969, p. 195-208.
Type: literatuur
Datum: 1969
Toelichting: C.K.:Desittere:1969aa

Bron: Bauwens-Lesenne, M., 1963, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Westvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen), in: Oudheidkundige Repertoria, IV, Brussel: p. 63
Type: literatuur
Datum: 1963
Toelichting: C.K.:Bauwens:1963a

Bron: WARMENBOL E. 1990: De Bronstijd en -nijverheid in West-Vlaanderen: een status quaestionis, in Westvlaamse Archaeologica, 6, 2, p. 43-44.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Warmenbol:1990aa