Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Ieper

archeologische opgravingen
ID
75170
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75170

Bronnen

Bron: De Cock, S. 1992, Spiere (gem. Spiere-Helkijn. Noodopgraving bij de normalisatie van de Grote Spierebeek, in: Termote, J. (red.), De Opgravingsactiviteiten van de vereniging voor oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de werkjaren 1990, 1991, en 1992, in Westvlaamse Archaeologica, 8, 3, p. 74.
Type: literatuur
Datum: 1992
Toelichting: C.K.:DeCock:1992ab

Bron: LAGACHE D. en J. TERMOTE 1991: Voormezele, noodonderzoek Augustijnerabdij, in Archaeologia Mediaevalis, 14-15-16/03/1991, p. 95.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Lagache:1991aa