Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Wervik

archeologische opgravingen
ID
75171
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75171

Bronnen

Bron: De Cock, S. 1992, Spiere (gem. Spiere-Helkijn. Noodopgraving bij de normalisatie van de Grote Spierebeek, in: Termote, J. (red.), De Opgravingsactiviteiten van de vereniging voor oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de werkjaren 1990, 1991, en 1992, in Westvlaamse Archaeologica, 8, 3, p. 74.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:DeCock:1992ab


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgravingen Wervik [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75171 (Geraadpleegd op )