Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Veurne

archeologische opgravingen
ID
75180
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75180

Bronnen

Bron: Rassalle, T., 2006-2007, De pre-Romaanse kerk in Vlaanderen: een archeologische inventarisatie, onuitgegeven licentiaatsthesis UGent.
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Rassalle:2007a

Bron: De Landtsheer, K. 1982: Vondstmeldingen en opgravingen, Biekorf, Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore 82.2, 199-200.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:DeLandtsh:1982aa