Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Roeselare

archeologische veldkartering
ID
75206
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75206

Bronnen

Bron: CALMEYN D. 1996: Rumbeke Regenbeek 2: een gemengd lithisch ensemble uit het Mesolithicum en Neolithicum/Bronstijd op de linkeroever van de Regenbeek in Rumbeke (gem. Roeselare), in Westvlaamse Archaeologica, 12, p. 5-32.
Type: literatuur
Datum: 1996
Toelichting: C.K.:Calmeyn:1996aa