Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Oostende

archeologische opgravingen
ID
75247
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75247

Bronnen

Bron: Vanhoutte S. en W. De Clercq 2006: Het Gallo-Romeinse aardewerk aangetroffen tijdens het archeologische noodonderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Plassendale III. (Zandvoorde, stad Oostende, prov. West-Vlaanderen). Opgravingscampagne 2000-2001, Relicta. Archeologie, Monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen 1, p. 81-120.
Type: literatuur
Datum: 2006
Toelichting: C.K.:Vanhoutte:2006ad