Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Kortrijk

archeologische opgravingen
ID
75266
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75266

Bronnen

Bron: DE COCK S. 1987: Het archeologisch onderzoek te Kooigem-Kortrijk, in Westvlaamse Archaeologica, 3, 1, p. 3-15.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Decock:1986ad