Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Heuvelland

archeologische veldkartering
ID
75279
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75279

Bronnen

Bron: CROMBÉ Ph. 1998, The Mesolithic in Northwestern Belgium: recent excavations and surveys, in: BAR International Series, 716.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Crombé:1998aa

Bron: PUTMAN R. & SOENEN M., 1988. Jong-Paleolithicum en Mesolithicum op de Kemmelberg, in Westvlaamse Archaeologica, 4, 2, p. 33-44.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Putman:1988aa

Bron: Info J-L Putman
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Goeminne H. 1967-1968, West-Vlaanderen tussen Leie en Kustvlakte gedurende de Romeinse periode, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent.
Type: literatuur
Datum: 1968
Toelichting: C.K.:Goeminne:1968aa

Bron: Crombé P. & Van Der Haeghen G. 1994, Inventaris van de Midden-Paleolithische vindplaatsen in Noordwestelijk België, in: Het Midden-Paleolithicum in Noordwestelijk België. Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone Reeks 3, 103-130
Type: literatuur
Datum: 1994
Toelichting: C.K.:Crombé:1994ad