Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Deerlijk

archeologische veldkartering
ID
75634
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75634

Bronnen

Bron: DESPRIET Ph., 1979, Het oudheidkundig bodemonderzoek in het arrondissement Kortrijk in 1977, in: De Leiegouw jg. XXI, afl. 1, p. 133-146.
Type: literatuur
Datum: 1979
Toelichting: C.K.:Despriet:1979ac

Bron: CASSEYAS, C. 1991, Steentijd in zuidelijk West-Vlaanderen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Casseyas:1991aa