Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Kortrijk

archeologische veldkartering
ID
75715
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75715

Bronnen

Bron: CASSEYAS, C. 1991, Steentijd in zuidelijk West-Vlaanderen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Casseyas:1991aa