Gebeurtenis

Archeologische opgravingen

archeologische opgravingen
ID
75787
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75787

Bronnen

Bron: CHERRETÉ B. J. BOURGOIS en M. MEGANCK 2001: Kringen voor de doden. Bronstijdgrafheuvels te Oedelem-Wulfsberge, in VOBOV-Info, nr. 53 - juni 2001, p. 30-36.
Type: literatuur
Datum: 2001

Bron: CHERRETTÉ B. en J. BOURGEOIS 2003: Oedelem-Wulfsberge 2002: grafmonumenten uit brons- en ijzertijd (W.-Vl.), in Lunula, Archaeologia Protohistorica, XI, p. 33-36.
Type: literatuur
Datum: 2003