Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Roeselare

archeologische opgravingen
ID
75789
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75789

Bronnen

Bron: GODERIS J. 2002: Bedrijventerrein Roeselare-Haven: archeologisch noodonderzoek 1986-1994, in Tentoonstelling, Geo- Archeologisch Kijken, Villa Eksternest, Zilverberg, 8 september-13 oktober 2002, p. 27-36.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Goderis:2002ad