Gebeurtenis

Archeologische opgravingen

archeologische opgravingen
ID
75851
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75851

Bronnen

Bron: Rassalle, T., 2006-2007, De pre-Romaanse kerk in Vlaanderen: een archeologische inventarisatie, onuitgegeven licentiaatsthesis UGent.
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Rassalle:2007a