Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Menen

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 75899   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75899

Bronnen

Bron: Despriet Ph. 2006: Menen: het RO-bedrijventerrein, in Zuid-Westvlaamse opgravingen 2005, p. 28-29.
Type: literatuur
Datum: 2006
Toelichting: C.K.:Despriet:2006aa