Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Koekelare

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
75909
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75909

Bronnen

Bron: Messiaen L., Bruyninckx T., Acke B., 2008. Proefsleuvenonderzoek Aquafintracé Koekelare (prov. West-Vlaanderen). Basisrapport - juni 2008.
Type: literatuur
Datum: 2008
Toelichting: C.K.:Messiaen:2008ac