Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Ieper

archeologische opgravingen
ID
75925
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75925

Bronnen

Bron: TERMOTE J. 1990: Het stadsarcheologisch onderzoek te Ieper in 1988-1989, in Westvlaamse Archaeologica, 6, 3.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Termote:1990ae