Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Oudenburg

erfgoedonderzoek
ID
76355
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/76355

Bronnen

Bron: Thoen, H. (red.) 1987, De Romeinen langs de Vlaamse Kust.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Thoen:1987aa

Bron: Mertens, J. 1963, Oudenburg, in: Archeologie 2, p. 68-69.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Mertens:1963a

Bron: Mertens, J. 1964, Laat-Romeins graf te Oudenburg, in: Helinium IV, p. 219-234.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Mertens:1964ac

Bron: Mertens, J., en Van Impe, L., 1971, Het Laat-Romeins grafveld van Oudenburg, in: Archaeologica Belgica 135, p. 6, 18, afb. 7.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Mertens1971ae

Bron: Hollevoet, Y. 1985, Archeologisch onderzoek in de gemeente Oudenburg. Prospectie-Analyse-Synthese. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, p. 131-133.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Hollevoet:1985

Bron: Vanhoutte, S. & Patrouille, E. 2003, Archeologisch noodonderzoek naar de resten van het laat-Romeins castellum van Oudenburg (West-Vlaanderen) In: Romeinendag, 8-2-2003, 81-84.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Vanhoutte:2003aa


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Erfgoedonderzoek Oudenburg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/76355 (Geraadpleegd op )