Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Oudenburg

archeologische opgravingen
ID
76364
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/76364

Bronnen

Bron: Hollevoet, Y., 1985, Archeologisch onderzoek in de gemeente Oudenburg, Prospectie-Analyse-Synthese. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Hollevoet:1985

Bron: Bauwens-Lesenne, M., 1963, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Westvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen), in: Oudheidkundige Repertoria, IV, Brussel: p. 94.
Type: literatuur
Datum: 1963
Toelichting: C.K.:Bauwens:1963a

Bron: Devliegher, L. 1959, Oudheidkundig onderzoek van de Sint-Pieterskerk te Oudenburg, in Archaeologica Belgica 43, overdruk uit Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge, deel XVC, p. 137-162.
Type: literatuur
Datum: 1959
Toelichting: C.K.:Devliegher:1958b

Bron: Devliegher, L., 1958, Oudenburg (W. Vl.), in: Archeologie 1, p. 132-133.
Type: literatuur
Datum: 1958
Toelichting: C.K.:Devliegher:1958e

Bron: Rassalle, T. 2006-2007, De pre-Romaanse kerk in Vlaanderen: een archeologische inventarisatie, onuitgegeven licentiaatsthesis Ugent.
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Rassalle:2007a

Bron: Hollevoet, Y. 1985, Archeologisch onderzoek in de gemeente Oudenburg. Prospectie-Analyse-Synthese. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Hollevoet:1985

Bron: Mertens, J. 1958 Oudenburg en de Vlaamse Kustvlakte tijdens de Romeinse periode, in: Archaeologica Belgica 39 (overdruk uit Biekorf 59/10B, p. 321-340), p. 5-23.
Type: literatuur
Datum: 1958
Toelichting: C.K.:Mertens:1958a

Bron: Devliegher L., 1995, Kerkbouw (8ste-12de eeuw) in westelijk Vlaanderen: Meulemeester, J.-L., Vlaanderen. Licht in de Middeleeuwen. Kerstening in westelijk Vlaanderen, 256, jaargang 44,3, p. 66-73.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Devliegher:1995a

Bron: S.n. 1957: De opgravingen te Oudenburg, Biekorf, Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore 58.12, 374-375.
Type: literatuur
Datum: 1957
Toelichting: C.K.:Biekorf:1957b