Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Avelgem

archeologische opgravingen
ID
76439
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/76439

Bronnen

Bron: DE COCK, S, EN M. ROGGE 1988, De V.O.B.o.W.-activiteiten te Kerkhove (gem. Avelgem) in 1986-1987: Romeinse bewoning, in: Westvlaamse Archaeologica 4/1, p. 13-19.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:DeCock:1988b