Gebeurtenis

Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2010

ad hoc-inventarisatie
ID
878
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/878

Beschrijving

Van 2010 tot eind 2014 vulde het agentschap Onroerend Erfgoed de inventaris van het bouwkundig erfgoed aan op basis van meldingen door lokale overheden, verenigingen en particulieren. In 2010 werden er aan de inventaris 60 objecten toegevoegd op basis van deze aanvragen.

Van 2010 tot 2014 kon iedereen suggesties doen om bouwkundig erfgoed te laten opnemen in de wetenschappelijke inventaris. Na 2014 werd dit project stopgezet. Sinds 1 januari 2017 is het geografisch inventariseren van bouwkundig erfgoed een bevoegdheid van de lokale overheden.

Iedereen kon erfgoed aangeven zowel in eigen bezit als ander erfgoed waarvan men vond dat het een plaats in de inventaris verdiende. Om de erfgoedwaarde te bepalen, screende het agentschap elke aanvraag ter plaatse, werd er telkens archief-  (kadaster) en literatuuronderzoek uitgevoerd en werd het pand of de constructie vergeleken met voorbeelden uit de streek die al in de inventaris waren opgenomen.

De meeste fiches die we toevoegden aan de inventaris betreffen 19de- en 20ste-eeuwse architectuur. Bij de oudste geografische inventarissen viel die architectuur nog grotendeels uit de boot omwille van de toenmalige selectiecriteria. Na de opname in de wetenschappelijke inventaris werden de objecten mee opgenomen in de vastgestelde inventaris.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Guido Gezellelaan 55 (Deinze)
In 1938 verhuisd naar deze locatie in het nieuw opgerichte moderne gebouw van 1937 naar ontwerp van architect Herman Van Ooteghem, leraar aan de academie.


Aardenburgse Heerweg 1 (Aalter)
Achterin gelegen hoevetje met losse bestanddelen. Boerenwoning van één bouwlaag onder pannen zadeldak, vermoedelijk later aangepaste oude kern.


Burg. Henri Ryckaertstraat 2 (Lievegem)
Begraasd erf met meidoornhaag aan de straatkant, gelegen in de dorpskom. Volgens het kadasterarchief daterend van 1920. Enkel het boerenhuis bleef bewaard.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2010 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/878 (Geraadpleegd op )