Gebeurtenis

Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2010

ad hoc-inventarisatie
ID: 878   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/878

Beschrijving

Van 2010 tot eind 2014 vulde het agentschap Onroerend Erfgoed de inventaris van het bouwkundig erfgoed aan op basis van meldingen door lokale overheden, verenigingen en particulieren. In 2010 werden er aan de inventaris 60 objecten toegevoegd op basis van deze aanvragen.

Van 2010 tot 2014 kon iedereen suggesties doen om bouwkundig erfgoed te laten opnemen in de wetenschappelijke inventaris. Na 2014 werd dit project stopgezet. Sinds 1 januari 2017 is het geografisch inventariseren van bouwkundig erfgoed een bevoegdheid van de lokale overheden.

Iedereen kon erfgoed aangeven zowel in eigen bezit als ander erfgoed waarvan men vond dat het een plaats in de inventaris verdiende. Om de erfgoedwaarde te bepalen, screende het agentschap elke aanvraag ter plaatse, werd er telkens archief-  (kadaster) en literatuuronderzoek uitgevoerd en werd het pand of de constructie vergeleken met voorbeelden uit de streek die al in de inventaris waren opgenomen.

De meeste fiches die we toevoegden aan de inventaris betreffen 19de- en 20ste-eeuwse architectuur. Bij de oudste geografische inventarissen viel die architectuur nog grotendeels uit de boot omwille van de toenmalige selectiecriteria. Na de opname in de wetenschappelijke inventaris werden de objecten mee opgenomen in de vastgestelde inventaris.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Mechelseweg 244-246 (Kapelle-op-den-Bos)
Art-decogetinte rijwoning, kadastraal geregistreerd in 1932, opgetrokken als eengezinswoning samen met aanpalend nummer 246.


Oude Bertembosstraat 19 (Bertem)
Gesloten hoeve, die haar benaming kreeg omdat ze tot de Franse Revolutie in het bezit was van de augustijnen. Klimt in huidige vorm vermoedelijk op tot de 18de eeuw.


Schapersbosstraat 13 (Aalter)
Achterin voortuin gelegen boerenarbeidershuis van één bouwlaag onder pannen zadeldak, vermoedelijk later aangepaste oude kern en later haaks aangebouwde stal.