Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Wemmel

geografische inventarisatie
ID
898
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/898

Beschrijving

De Vlaamse overheid startte in 2001 met de herinventarisatie van de Vlaamse Rand. In de periode 2002-2006 werd de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Wemmel uitgevoerd. De gegevens werden in 2006 verspreid via een papieren niet uitgegeven bundel binnen de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Het inventaristeam voegde ruim 30 nieuwe inventarisfiches aan de inventaris toe. 17 fiches die al in de inventaris zaten kregen een update.

Context en doelstelling

De eerste geografische inventarisatie van het arrondissement Halle-Vilvoorde gebeurde in de periode 1971-1975 en werd gepubliceerd in deel 2n van de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. De resultaten van deze inventarisatie behoren dus tot de oudste in Vlaanderen. Voor Wemmel werden toen 26 relicten geselecteerd waarvan er bij de herinventarisatie nog 17 hun erfgoedwaarde hadden behouden. Parallel met de verbrede visie op de monumentenzorg ondergingen de selectiecriteria en onderzoekmethodes sinds dat ogenblik een sterke evolutie, rekening houdend met de definities monument en stads- en dorpsgezicht opgenomen in het decreet van 3 maart 1976 en gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995.

Rekening houdend met de expansiedruk van de hoofdstad opteerde de overheid om in 2001 te starten met de herinventarisatie van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Dit project liep ten einde in 2019.

Methodologie

De herinventarisatie van Wemmel vormt een aanvulling op de (snel)inventaris uit de beginperiode van het inventarisatieproject. Op systematische wijze worden eerder beschreven items (al dan niet beschermd) geactualiseerd en nieuwe items worden toegevoegd zonder rekening te houden met de toen gehanteerde tijdslimiet (1850 als terminus ante quem). Deze actualisering reikt voor het beheer bijkomende en fundamentele gegevens aan.

Veldwerk blijft de basis voor de opname maar wordt gevolgd door uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek ter aanvulling van de beschrijving, teneinde de gebouwen in hun context te situeren en eventueel hun vroegere functie en evolutie te belichten zodat de evaluatie gemakkelijker wordt. Zoals gebruikelijk in de latere fase van het inventarisatieproject worden om deze reden ook hier straatbeelden aangereikt evenals een gemeente-inleiding. Voor Wemmel resulteerde de herinventarisatie in een update van de ongeveer 17 bewaarde erfgoedrelicten die al in de inventaris zaten en een uitbreiding met ruim 30 nieuwe relicten.

Waar Wemmel tijdens de eerste inventarisatieronde vooral geïllustreerd werd als een eenvoudige woongemeente met landelijk uitzicht dat tot het begin van de 20ste eeuw nagenoeg onveranderd bleef, bleek de nadruk bij de herinventarisatie te liggen op het sterk verstedelijkte karakter. Zo ging de aandacht naar de 20ste-eeuwse burgerhuizen en villa’s in de gangbare stijlen als cottage, eclectisme en modernisme. Een uitschieter, zowel op architecturaal als conceptueel vlak, is het clubhuis "Cercle Sportif Saint Michel" van architect A. Blomme, opgetrokken circa 1934 als een voor ankerliggend schip door de sigarettenfabrikant Gosset voor zijn werknemers. Een aantal blikvangers die tot de Plantentuin van Meise behoren maar op grondgebied Wemmel liggen kwamen eveneens aan bod.

Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Bosch 148 (Wemmel)
Merkwaardig, schuin ingeplant woonhuis, door middel van een smeedijzeren jaartal 1847 gedateerd in de neogotisch uitgewerkte zijpuntgevel.


Bosch 160 (Wemmel)
Landelijk gelegen watermolen in zijn huidig voorkomen 19de-eeuws, bestaande uit een oudere kern van drie traveeën aan de beekzijde, in 1835 uitgebreid tot het huidige volume.


de Limburg Stirumlaan 61 (Wemmel)
Hoekpand in art deco met omringende tuin afgesloten door een geometrisch ijzeren hek tussen opengewerkte kubusvormige pijlers, naar ontwerp van R. Segers van 1932.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Wemmel [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/898 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.