Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Asse

geografische inventarisatie
ID
900
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/900

Beschrijving

De Vlaamse overheid startte in 2001 met de herinventarisatie van de Vlaamse Rand. In de periode 2003-2005 werd de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Asse uitgevoerd. Het inventaristeam voegde circa 124 nieuwe inventarisfiches aan de inventaris toe. 79 fiches die al in de inventaris zaten kregen een update.

Context en doelstelling

De eerste geografische inventarisatie van het arrondissement Halle-Vilvoorde gebeurde in de periode 1971-1975 en werd gepubliceerd in deel 2n van de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. De resultaten van deze inventarisatie behoren dus tot de oudste in Vlaanderen. Voor Asse werden toen 102 relicten geselecteerd waarvan er bij de herinventarisatie nog 79 hun erfgoedwaarde hadden behouden. Parallel met de verbrede visie op de monumentenzorg ondergingen de selectiecriteria en onderzoekmethodes sinds dat ogenblik een sterke evolutie, rekening houdend met de definities monument en stads- en dorpsgezicht opgenomen in het decreet van 3 maart 1976 en gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995.

Rekening houdend met de expansiedruk van de hoofdstad opteerde de overheid om in 2001 te starten met de herinventarisatie van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Dit project liep ten einde in 2019.

Methodologie

De herinventarisatie van Asse vormt een aanvulling op de (snel)inventaris uit de beginperiode van het inventarisatieproject. Op systematische wijze worden eerder beschreven objecten (al dan niet beschermd) geactualiseerd en nieuwe items worden toegevoegd zonder rekening te houden met de toen gehanteerde tijdslimiet (1850 als terminus ante quem). Deze actualisering reikt voor het beheer bijkomende en fundamentele gegevens aan.

Veldwerk blijft de basis voor de opname maar wordt gevolgd door uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek ter aanvulling van de beschrijving, teneinde de gebouwen in hun context te situeren en eventueel hun vroegere functie en evolutie te belichten zodat de evaluatie gemakkelijker wordt. Zoals gebruikelijk in de latere fase van het inventarisatieproject worden om deze reden ook hier straatbeelden aangereikt evenals een gemeente-inleiding. Voor Asse resulteerde de herinventarisatie in een update van de 79 bewaarde erfgoedrelicten die al in de inventaris zaten en een uitbreiding met 124 nieuwe relicten.

Terwijl in de eerste inventarisatieronde in Asse vooral de klassieke historische gebouwen als oude parochiekerken, historische hoevecomplexen en het Gasthuis aan bod kwamen evenals een aantal dorpswoningen, herbergen, molens en brouwerijen, typisch voor de kleine dorpskernen, werd er bij de herinventarisatie extra aandacht besteed aan een aantal goed bewaarde 19de-eeuwse hoeves en dorpswoningen. De karakteristieke 19de-eeuwse landhuizen, gemeentehuizen, kerken met bijhorende pastorieën evenals bewaarde dorpsschooltjes werden geselecteerd om het beeld van het inmiddels verstedelijkte Asse te vervolledigen samen met een aantal typisch 20ste-eeuwse burgerhuizen vaak in neoclassicistische of eclectische stijl.

Ook de architectura minor kwam aan bod met een aantal gietijzeren wegwijzers en het oorlogsmonument in het centrum van Asse. Een hele reeks wegkapellen en de ommegang bij de 17de-eeuwse Kruisborrekapel werden geselecteerd als getuigen van de volksdevotie in de 19de en 20ste eeuw.

De fabriek Asphaltco, de ballonloods van de luchtvaartkazerne Eckstein, het station en een maalderij in de Mollestraat vormen slechts een paar voorbeelden van het industriële erfgoed.

Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Arsenaalstraat 2 (Asse)
Halfvrijstaand 19de-eeuws pand, mogelijk met oudere kern, onregelmatige travee-indeling en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met de nok loodrecht op de straat.


Beukenlaan (Asse)
Fraaie druivenserre op rechthoekige plattegrond, vermoedelijk uit het begin van de 20ste eeuw.


Boekfos (Asse)
Achterin gelegen watertoren van 1976, ontworpen door ingenieur A. d'Hondt, zie gedenkplaat rechts naast de deur.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Asse [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/900 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.