Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Waregem

geografische inventarisatie
ID: 926   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/926

Beschrijving

De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de West-Vlaamse stad Waregem, met deelgemeenten Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve is beschikbaar op de website. In totaal zijn 863 bouwkundige relicten gedocumenteerd, beschreven en voorzien van foto’s. Om deze relicten te kaderen in hun omgeving werden 219 straatinleidingen opgemaakt. Deze geven samen een beeld van Waregem als kleine stad, uitgebreid met woonwijken vanaf de jaren 1970, en omringd door een uitgestrekt landelijk gebied. Het agrarische karakter typeert ook de drie deelgemeenten.

Centraal in deze inventaris van het bouwkundig erfgoed staan de gebouwen die gerelateerd zijn aan de vlasnijverheid, die in deze vier gemeenten een zeer belangrijke plaats innam tot in het derde kwart van de 20ste eeuw.

Het vlaserfgoed in Waregem bestaat vooral uit constructies uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Er werden 48 roterijen en zwingelarijen teruggevonden, onder meer langs de Desselgemseweg, de Spitaalstraat en de Ter Lindenstraat.

Over de gehele gemeente werden tientallen vlashandelarenwoningen teruggevonden, met concentraties langs de Kortrijkseweg, de Nieuwstraat en de Liebaardstraat.

Vlasschuren zijn een andere typologie die binnen het vlaserfgoed een belangrijke plaats inneemt. In Desselgem vallen de grote schuren uit het midden van de 20ste eeuw op, zoals aan de Nieuwstraat 69-71 en de Meierie 9.

 

Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2011


Relaties

Is deel van

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Bergstraat 68 (Waregem)
Voormalige aalmoezenierswoning, later heem zogenaamd "Berg en Bos". Woonhuis volgens de gegevens van het kadaster gebouwd in 1927 in opdracht van de Religieuses Carmelites Apostoliques van Marche-Les-Dames.


Stationsstraat 53 (Waregem)
Opvallend appartementsgebouw van drie bouwlagen gebouwd in 1960 op een voormalige tuingrond.


Toekomststraat 51 (Waregem)
Eenvoudige werkmanswoning gelegen op de hoek van de Sint-Jozefsstraat en gebouwd in 1933.