Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Waregem

geografische inventarisatie
ID
926
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/926

Beschrijving

De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de West-Vlaamse stad Waregem, met deelgemeenten Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve is beschikbaar op de website. In totaal zijn 863 bouwkundige relicten gedocumenteerd, beschreven en voorzien van foto’s. Om deze relicten te kaderen in hun omgeving werden 219 straatinleidingen opgemaakt. Deze geven samen een beeld van Waregem als kleine stad, uitgebreid met woonwijken vanaf de jaren 1970, en omringd door een uitgestrekt landelijk gebied. Het agrarische karakter typeert ook de drie deelgemeenten.

Centraal in deze inventaris van het bouwkundig erfgoed staan de gebouwen die gerelateerd zijn aan de vlasnijverheid, die in deze vier gemeenten een zeer belangrijke plaats innam tot in het derde kwart van de 20ste eeuw.

Het vlaserfgoed in Waregem bestaat vooral uit constructies uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Er werden 48 roterijen en zwingelarijen teruggevonden, onder meer langs de Desselgemseweg, de Spitaalstraat en de Ter Lindenstraat.

Over de gehele gemeente werden tientallen vlashandelarenwoningen teruggevonden, met concentraties langs de Kortrijkseweg, de Nieuwstraat en de Liebaardstraat.

Vlasschuren zijn een andere typologie die binnen het vlaserfgoed een belangrijke plaats inneemt. In Desselgem vallen de grote schuren uit het midden van de 20ste eeuw op, zoals aan de Nieuwstraat 69-71 en de Meierie 9.

 

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

Is deel van

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Oblatenstraat (Waregem)
Tussen de Remi Vanmeerhaeghestraat en de Platanendreef ligt de Sint-Margaretakerk, de parochiekerk van het hier gelegen, historisch gehucht Nieuwenhove dat in 1935 officieel als hulpparochie van Waregem is opgericht.


Liebaardstraat (Waregem)
Kunstwerk ter ere van Briek Schotte (1919-2004), vervaardigd door Johnny Behaeghe op initiatief van het Desselgemse feestcomité "Wa soet er ulder believe" en ingehuldigd op 3 december 2005.


Desselgem-Dries 94 (Waregem)
Vlasschuur van verankerde baksteen afgedekt door een pannen zadeldak. Mijtervormige heiligennis met bakstenen omlijsting en kruisbekroning, opgetrokken in 1926.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie bouwkundig erfgoed Waregem [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/926 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.