Gebeurtenis

Inventarisatie Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID: 964   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/964

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Relaties

Is deel van

Aanduiding ankerplaatsen 2006-2014

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Wolvenhoek 3 (Zottegem)
Hoevecomplex vandaag samengesteld uit een in L-vorm gebouwde boerenwoning met stal en tegen deze stal een haaks aansluitende dwarsschuur. In 1859 verdween drie vierde van de hoevegebouwen ten gevolge van een brand. Het hoevecomplex kreeg een semigesloten vierkante aanleg. In 1967 is de hoeve na sloop van twee vleugels gereduceerd tot de huidige aanleg. Erftoegang met ijzeren hekken tussen twee hoge gemetste hekpijlers. In de linker hekpijler uitgespaarde korfboogvormige beeldnis afgesloten door traliewerk.


Vierschaar zonder nummer (Zottegem)
Wegkapel, naar verluidt opgericht circa 1930, datering die stilistisch in overeenstemming is met de kapel. Rechthoekige baksteenbouw met driezijdige sluiting afgedekt met leien zadeldak. De voortuitgevel is beklemtoond door het parement van oranjekleurige en gele machinesteen.


Langendries zonder nummer (Zottegem)
Wegkapel uit het begin van de 20ste eeuw met een opvallend karakter door de hoogte van de constructie en de kleurrijk uitgewerkte voorgevel.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
De Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm is vastgesteld in de landschapsatlas.