Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

24181 resultaten


ID: 501460 | archeologische veldkartering

Onbekend
Onbepaald


ID: 702263 | archeologische veldkartering

Onbekend
Onbepaald


ID: 1002648 | evaluerend terreinonderzoek

tot
Onbepaald


ID: 1072180 | paleolandschappelijk booronderzoek


Onbepaald
Paleolandschappelijk booronderzoek.


ID: 1072960 | kaartstudie

tot
Onbepaald


ID: 1073714 | bureauonderzoek

tot
Onbepaald
cartografisch onderzoek kaart van Chamlay


ID: 1074628 | waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek

tot
Onbepaald
Er werden 64 verkennende boringen gezet in een driehoeksgrid van 10 x 12 m. Het onderzoek werd verder verfijnd door een waarderend booronderzoek, in totaal werden 54 boringen geplaatst in een grid van 5 x 6 m.


ID: 1074629 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Onbepaald


ID: 1074630 | proefputten i.f.v. steentijdartefactensites

tot
Onbepaald
Gefaseerd proefputtenonderzoek. In eerste instantie is één proefput aangelegd ter hoogte van een positieve boring en gelijktijdig met het proefsleuvenonderzoek op het overige deel van het terrein. In een latere fase zijn nog 7 extra putten geplaatst.


ID: 1075551 | kaartstudie

tot
Onbepaald
Cartografisch onderzoek.