Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

24181 resultaten


ID: 502035 | archeologische veldkartering


Sint-Maria-Latem (Zwalm)


ID: 1076817 | metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk bodemonderzoek

tot
Hembeke, Noordlaan (Zwalm)
Archeologisch vooronderzoek in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek in het kader van een archeologienotatraject.


ID: 1076404 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Hundelgemsebaan 149 (Zwalm)
Proefsleuvenonderzoek op 3490m². Enkel 20ste-eeuwse kuilen, waarvan één gerelateerd aan WOI of WOII.


ID: 1082525 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Kerkstraat 16, 14a (Zwalm)
Voor een kleine verkaveling diende een proefsleuvenonderzoek na te gaan of er een sporensite aanwezig was. 


ID: 1073981 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Rozebekeplein 5 (Zwalm)
Er werden negen proefsleuven aangelegd en drie kijkvensters voor een totale oppervlakte van 504 m². Het totale plangebied voor proefsleuvenonderzoek omvat ca. 4280 m², waardoor 11,7 % onderzocht werd.


ID: 71802 | archeologische veldkartering

tot
Heestert (Zwevegem)


ID: 72626 | archeologische veldkartering

tot
Heestert (Zwevegem)


ID: 75551 | archeologische veldkartering


Heestert (Zwevegem)


ID: 75651 | archeologische veldkartering


Heestert (Zwevegem)


ID: 75667 | archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Heestert (Zwevegem)