Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

24137 resultaten


ID: 1072585 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Driesstraat 6 (Zwevegem)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden drie 1,80m brede sleuven gegraven. Op het terrein werden 3 sleuven aangelegd met noordwest-zuidoost oriëntatie. In totaal konden 17 archeologische sporen worden geregistreerd.


ID: 1075623 | landschappelijke profielputten, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Ellestraat 83 (Zwevegem)


ID: 215122 | radiokoolstofdatering, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

tot
Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat (Zwevegem)
Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven.


ID: 1076533 | optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat, Pluim (Zwevegem)
Grootschalige, vlakdekkende archeologische opgraving in drie zones naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein en een woonwijk.


ID: 1075571 | metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Jacob Jordaensstraat (Zwevegem)
Opgraving uitgevoerd volgens de kwadrantenmethode.


ID: 223511 | archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Kannootdries (Zwevegem)
Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt een geplande verkaveling van 11 wooneenheden en bijhorende tuinen. Dit op een oppervlakte van in totaal 4243 m².


ID: 1075482 | metaaldetectie, archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek

tot
Kannootdries 44 (Zwevegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkavelingsvergunning. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek.


ID: 1081524 | archeologische veldkartering

tot
Keiberg, Kwadestraat, Pontstraat (Zwevegem)
Veldverkenningen te Heestert.


ID: 1072597 | archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek

tot
Losschaardstraat (Zwevegem)
Begeleiding van de sloop van gebouwen en proefsleuvenonderzoek.


ID: 1074121 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek

tot
Otegemstraat 289 (Zwevegem)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.