Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

9199 resultaten


ID: 178392 | archeologische veldkartering


Antwerpen


ID: 184726 | controle van werken, archeologische veldkartering


Antwerpen


ID: 192261 | archeologische veldkartering


Antwerpen


ID: 215105 | archeologische veldkartering

tot
Antwerpen


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 51509 | archeologische veldkartering

Onbekend
Limburg


ID: 51692 | archeologische veldkartering

tot
Limburg


ID: 51770 | archeologische veldkartering

Onbekend
Limburg


ID: 51777 | archeologische veldkartering

Onbekend
Limburg


ID: 51919 | archeologische veldkartering


Limburg