Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

326 resultaten


ID: 1072941 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Opgraving in functie van de bouw van assistentiewoningen. De opgraving werd uitgevoerd in drie fasen.


ID: 1075399 | anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Naar aanleiding van een grootschalige kleiontginning heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Wienerberger nv een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075564 | palynologisch onderzoek, diatomeeënonderzoek, anthracologisch onderzoek, malacologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 1073145 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Brakelstraat (Aalst)
Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van ca. 1308 m².


ID: 211622 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, conservatie, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Merestraat (Aalst)
De opgraving aan de Merestraat gebeurde naar aanleiding van verkaveling.


ID: 209270 | palynologisch onderzoek


Aalter (Aalter)


ID: 1076026 | dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Buisstraat (Aalter)
In tegenstelling tot de geadviseerde oppervlakte van 1000 m² is slechts 652 m² vlakdekkend opgegraven.


ID: 1082609 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Driebekweg, Kleine Kapellestraat (Aalter)
Vlakdekkende opgraving in twee zones.


ID: 1082493 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kloosterstraat (Aalter)
Opgraving naar aanleiding van een nieuwbouwproject.