Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

249 resultaten


ID: 1072941 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Opgraving in functie van de bouw van assistentiewoningen. De opgraving werd uitgevoerd in drie fasen.


ID: 1075399 | anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Naar aanleiding van een grootschalige kleiontginning heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Wienerberger nv een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075564 | palynologisch onderzoek, diatomeeënonderzoek, anthracologisch onderzoek, malacologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 189173 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Oost-Vlaanderen


ID: 1076286 | radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Nieuwstraat 38 (Aalst)
Na het archeologisch onderzoek werd vooral aardewerk, zaden en vruchten en houtskool onderzocht.


ID: 209271 | zaden- en vruchtenonderzoek


Aalter (Aalter)


ID: 1073003 | onderzoek van gewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Capucienenstraat, Martelarenstraat (Aarschot)
Opgraving naar aanleiding van de renovatie van een historische gevel en de bouw van een nieuw appartementsblok met een handelspand op het gelijkvloers en een ondergrondse parking.  Er werd een oppervlakte van 280m² opgegraven. 


ID: 1075887 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, fotogrammetrisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Halfstraat (Aartselaar)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van weiland en natuurgebied en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde nederzettingssporen uit de ijzertijd en de middeleeuwen op.


ID: 1072653 | dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Boskoopweg (Alken)
De vlakdekkende opgraving is uitgevoerd tussen 6 en 24 november 2017 door VUhbs B.V.  In totaal is 5631 m² open gelegd op vlak 1.