Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1071461 | anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Onbepaald
Archeologische opgraving naar aanleiding van de bouw van enkele nieuwe woonentiteiten in het voormalige klooster en in de kloostertuin.


ID: 1072941 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Opgraving in functie van de bouw van assistentiewoningen. De opgraving werd uitgevoerd in drie fasen.


ID: 1072942 | fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Beperkte opgraving van één sleuf, in het kader van de aanleg van een brandweerweg, onderliggende nutsleidingen en rioleringen.


ID: 1076021 | fysisch-antropologisch onderzoek


Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Studie van het menselijk skeletmateriaal in het kader van een doctoraatsthesis.


ID: 184752 | fysisch-antropologisch onderzoek


Aalst (Aalst)


ID: 1082425 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Industrielaan (Aalst)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan de Industrielaan 7 te Erembodegem werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.


ID: 1076526 | fysisch-antropologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Kasteelstraat (Aalst)
Deze opgraving volgt op het proefsleuvenonderzoek van 2014.


ID: 211622 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, conservatie, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Merestraat (Aalst)
De opgraving aan de Merestraat gebeurde naar aanleiding van verkaveling.


ID: 1072192 | radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, grondradaronderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Sint Martensplein (Aalst)
De opgraving vond plaats op een site met complexe verticale stratigrafie. Op de locatie van elke verwarmingsput, de tussenliggende leidingen en de wachtleidingen vond een archeologische opgraving plaats voorafgaand aan de aanleg van het verwarmingssysteem. Ook bij de funderingswerken aan de buitenzijde van de bloemenkelder werd een archeologische opgraving voorzien. Het onderzoek was beperkt in omvang. Het betreft een gabarit van 28 tot 75 cm breed en 28 tot 55 cm diep voor de leidingen en een profielput van 2,35 bij 1 m met een diepte van 1 m voor de verwarmingsputten. Voor de uitgravingen is er uiteindelijk 90,07 m³ grondverzet geweest.


ID: 1075896 | controle van werken, fysisch-antropologisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

tot
Langdorpsesteenweg (Aarschot)