Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

29 resultaten


ID: 1075425 | dendrochronologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Zakstraat 2-4 (Antwerpen)
Naar aanleiding van geplande nieuwbouwwerken voerde de dienst archeologie van de Stad Antwerpen een archeologische opgraving uit ter hoogte van Zakstraat 2-4 in Antwerpen.


ID: 1071491 | dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, diatomeeënonderzoek, micromorfologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Kerkhove (Avelgem)
Vlakdekkende opgraving in verschillende niveaus in alluviale afzettingen en de top van een kronkelwaardrug.


ID: 1071489 | micromorfologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeomagnetische datering, anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Beernem (Beernem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1075413 | micromorfologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Lepelstraat 26 (Beerse)
Archeologisch onderzoek na een proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van het inrichten van een verkaveling.


ID: 1081638 | metaaldetectie, dendrochronologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Bunderhof (Beveren)
Een vlakdekkende opgraving van ca. 10.290m² naar aanleiding van een geplande verkaveling aan het Bunderhof te Haasdonk. De geplande werken zouden een grote impact gehad hebben op het archeologisch bodemmateriaal. Het onderzoeksgebied bestond op het moment van de opgraving uit onbebouwd akkerland.


ID: 1077054 | materiaalstudie, micromorfologisch onderzoek, gebruikssporenanalyse, thematische inventarisatie, bureauonderzoek

tot
Verrebroekstraat (Beveren), Maatheide (Lommel), Mulkerstraat (Tongeren)
De centrale opzet van het project bestond erin een functioneel onderzoek uit te voeren op een selectie Finaal-Paleolithische en Vroeg-Mesolithische steentijdsites in Vlaanderen vanuit de visie dat dit noodzakelijk is voor een verdere evolutie van het beleid aangaande archeologie en de huidige praktijk van de preventieve archeologie, maar ook dat dit essentieel is voor het prehistorisch onderzoek in Vlaanderen en het fundamenteel onderzoek in het algemeen (op Vlaams, nationaal en internationaal vlak).


ID: 1076991 | proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Zagersweg (Brugge)
Op verschillende weides langs de Zagersweg in Koolkerke (Brugge) wordt de nieuwbouw van negenenveertig woningen gepland. Om de impact van deze werken op het archeologisch bodemarchief in kaart te brengen, zijn een bureauonderzoek, enkele controle boringen en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Uit dit vooronderzoek werd geconcludeerd dat het archeologisch erfgoed bedreigt werd door de geplande werken.


ID: 1074078 | micromorfologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Filliersdreef (Deinze)
Er zijn in totaal zes werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 9.155 m².


ID: 1081244 | archeobotanisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, archeologische opgravingen

tot
Markt 96A (Deinze)
De aanleiding voor de opgraving was de bouw van een medisch centrum met ondergrondse garage.


ID: 1082120 | micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Biezekapelstraat (Gent)
In het kader van een grootschalige renovatie van het Bischoppelijk Seminarie 'het Sint-Baafshuis', werden door BAAC Vlaanderen twee opgravingen uitgevoerd. Een eerste situeerde zich aan het voormalige seminarie gelegen aan de Kapittelstraat. De tweede opgraving bevond zich aan de noordwestelijke hoek van het voormalige seminarie, ter hoogte van het toekomstige 'Scharniergebouw'.