Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

877 resultaten


ID: 221446 | landschappelijk booronderzoek

Onbekend
Onbepaald


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 1076159 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek

tot
Europastraat (Aalst)
Naar aanleiding van de aanleg van woningen, bijgebouwen, wegenis en omgevingsaanleg, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1080489 | landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Gardebaan, Gudstraat, Koning Albertstraat (Aalst)
Naar aanleiding van de aanleg van drie bufferbekkens werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1080431 | in-situbehoud, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Hoezekouterdreef (Aalst)
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferbekken, alsook rioleringswerken werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1076924 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek

tot
Houtkaai 15 (Aalst)
Naar aanleiding van grondige verbouwingswerken werd er een proefputtenonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd.


ID: 1076219 | landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Kruisabeelstraat (Aalst)
Op de hoek van de Kruisabeelstraat en de Tinnenhoekstraat werden landschappelijke boringen uitgevoerd en proefsleuven aangelegd. Het braakliggend terrein van ca. 3900m² zal verkaveld worden. Een klein aantal sporen en vondsten noopten niet tot een opgraving.


ID: 1080683 | landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Kwalestraat (Aalst)
Naar aanleiding van de sloop van bestaande bebouwing en de aanleg van nieuwe woningen, wegenis en parkeerplaatsen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1074662 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek

tot
Mechelseweg 5 (Aalst)
Een bebouwd terrein wordt bouwrijp gemaakt voor een nieuwe woning met terrassen en tuininrichting. Een evaluerend onderzoek met boringen en proefsleuven was noodzakelijk.


ID: 1075901 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek

tot
Nederhase, Steenweg op Aalst (Aalst)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.