Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

528 resultaten


ID: 1074628 | waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek

tot
Onbepaald
Er werden 64 verkennende boringen gezet in een driehoeksgrid van 10 x 12 m. Het onderzoek werd verder verfijnd door een waarderend booronderzoek, in totaal werden 54 boringen geplaatst in een grid van 5 x 6 m.


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 1075713 | verkennend archeologisch booronderzoek

tot
Herdersem (Aalst), Lebbeke, Wieze (Lebbeke), Opwijk (Opwijk)
Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van een nieuw waterleidingtracé tussen Opwijk en Gijzegem in de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen vond een landschappelijk bodemonderzoek en een verkennend archeologisch booronderzoek plaats.


ID: 1073843 | waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek

tot
Alfons De Cockstraat 12 (Aalst)
Het betreft een uitgebreid vooronderzoek met haast alle stappen van bureauonderzoek tot het trekken van proefsleuven. Dit was ingegeven door de hoge verwachtingen van het terrein zowel qua landschapspositie als qua bewaring van het bodemprofiel. Bij de verkennende boringen werden 2 vuurstenen artefacten aangetroffen. Het waarderend archeologisch booronderzoek voegde daar slechts 1 artefact aan toe. Met de proefsleuven werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen.


ID: 1080683 | landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Kwalestraat (Aalst)
Naar aanleiding van de sloop van bestaande bebouwing en de aanleg van nieuwe woningen, wegenis en parkeerplaatsen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1075901 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek

tot
Nederhase, Steenweg op Aalst (Aalst)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1076238 | proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek

tot
Perrekouterbaan (Aalst)
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling bestaande uit zeven loten en de aanleg van wegenis, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend en een waarderend archeologisch booronderzoek, een proefputtenonderzoek i.f.v. steentijd artefactensites en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1073094 | verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, bureauonderzoek

tot
Siesegemlaan (Aalst)
In functie van de aanleg van een bedrijventerrein van ca. 11 hectare werd uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd. Dat bestond uit landschappelijk en verkennend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek.


ID: 1073623 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek

tot
Akkerstraat, Driebekweg, Grote-Kapellestraat, Kleine Kapellestraat (Aalter)
Naar aanleiding van de aanleg van tijdelijke werkzones en een terrein voor grondverbetering, werd een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1074624 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek

tot
Drongengoedweg (Aalter), Drongengoedweg (Maldegem)
Naar aanleiding van de aanleg van vennen en stuifheuvels, het afgraven en ophogen van dreven en het afgraven van een perceel, werd een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.