Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

376 resultaten


ID: 1075674 | landschappelijke profielputten, metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Onbepaald
Landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van de ontwikkeling van een terrein met o.a. een nieuw industrieel gebouw en 25 KMO-units. Dit onderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op.


ID: 1077018 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Brusselse steenweg 59 (Aalst)
Een nieuwbouwproject vereiste een archeologische evaluatie d.mm.v. landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuven.


ID: 1075431 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Industrielaan 5 (Aalst)
Naar aanleiding van de sloop van een bestaand gebouw en de oprichting van een nieuw gebouw, werden een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1075748 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Koekeroel (Aalst)
Op het projectgebied vond landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek in functie van een verkaveling plaats.


ID: 1083159 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek


Landweg (Aalst)
In functie van een verkaveling van een terrein van ca. 4500m² werd landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1075321 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Lobulckstraat (Aalter)
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuw bedrijfscomplex werden een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1080680 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Betekomsesteenweg 95 (Aarschot)
Naar aanleiding van de sloop van bestaande bebouwing en het optrekken van bedrijfsverzamelgebouwen en de aanleg van trottoirs, parkings en een groenzone, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1076685 | landschappelijk booronderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Diestsesteenweg, Molendreef, Motteveld, Waterhof (Aarschot)
De aanleiding van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kadert in de uitvoering van het programma van maatregelen zoals opgemaakt in een eerdere archeologienota. Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van het geplande gescheiden rioolstelsel. Hierbij zullen grachten gegraven en geherprofileerd worden, wordt een bufferbekken aangelegd en is een terrein voor grondverbetering voorzien. Tevens vinden er werkzaamheden ten behoeve van wegenisherstel en nieuwe wegenis plaats.


ID: 1080465 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Kleine Mechelsebaan (Aarschot)
Naar aanleiding van rioleringswerken werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1081655 | landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Oudenstokstraat (Aarschot)
Naar aanleiding van stedenbouwkundige omgevingsvergunning werd door ABO een archeologienota opgesteld. De effectieve aan- of afwezigheid van een archeologische site kon op basis van het bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek niet aangetoond worden. Om deze reden was vervolgonderzoek aangewezen. Dit in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.