Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

146 resultaten


ID: 1080431 | in-situbehoud, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Hoezekouterdreef (Aalst)
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferbekken, alsook rioleringswerken werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1076883 | waarderend archeologisch booronderzoek, in-situbehoud, controle van werken


Beeldhouwersstraat, Plaatsnijdersstraat, Schildersstraat (Antwerpen)
Naar aanleiding van de heraanleg van de tuin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen werd door BAAC Vlaanderen een archeologische begeleiding uitgevoerd.


ID: 1081972 | in-situbehoud, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, bureauonderzoek


Begijnenvest (Antwerpen)
In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum op 16 augustus 2023 een proefputtenonderzoek aan de Begijnenvest 35 in Antwerpen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen renovatie van de speelplaats binnen de school.


ID: 1081382 | in-situbehoud, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek

tot
Blancefloerlaan (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanleg van drie meergezinswoningen met omringende en tussenliggende groenzone binnen het bouwproject Regatta, werd er een verkennend en een waarderend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Er werden enkele lithische artefacten aangetroffen.


ID: 1082369 | in-situbehoud, evaluerend terreinonderzoek, toevalsvondsten


Lakborslei 81 (Antwerpen)
Bij het saneren van een terrein van de Japanse Duizendknoop werden bakstenen funderingen aangetroffen.


ID: 1072431 | in-situbehoud, evaluerend terreinonderzoek, toevalsvondsten


Noorderlaan 401 (Antwerpen)
Tijdens infrastructuurwerken werden de restanten aangesneden van een betonnen gebouw.


ID: 1075452 | in-situbehoud, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten


Quinten Matsijslei 3 (Antwerpen)
Bij infrastructuurwerken werd de funderingssokkel van het standbeeld van Quinten Matsijs gevonden.


ID: 1081596 | in-situbehoud, controle van werken

tot
Nerviërsstraat 3 (Asse)
Naar aanleiding van de sloop van de vloerplaat van de voormalige Spar in het kader van de aanleg van de parking van het nieuw grootwarenhuis filiaal (Lidl) vond een archeologische begeleiding plaats.


ID: 1082790 | in-situbehoud, evaluerend terreinonderzoek, toevalsvondsten


Nerviërsstraat 3 (Asse)
Op het terrein werd aansluitend bij de huidige parking van de supermarkt LIDL een nieuw parkinggedeelte aangelegd. Bij de afbraak van een oude elektriciteitskabine aan de straatzijde werden enkele sporen aangetroffen.


ID: 1081214 | in-situbehoud, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Kasteelstraat (Avelgem)
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe schoolcampus werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De huidige nota verslaat de resultaten van het vooronderzoek van het westelijke terreindeel (fase 2). Er zijn grondsporen aan het licht gekomen te relateren aan het voormalige kasteel en kasteeldomein van het middeleeuwse Scheldeburchtkasteel.