Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

479 resultaten


ID: 1075674 | landschappelijke profielputten, metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Onbepaald
Landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van de ontwikkeling van een terrein met o.a. een nieuw industrieel gebouw en 25 KMO-units. Dit onderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op.


ID: 1075257 | metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Kasteelstraat (Aalst)
In totaal werden 33 sleuven aangelegd, samen goed voor 3322,7 m en het equivalent van 6645,4 m². Die sleuven werden in beperkte mate aangevuld met kijkvensters. Deze waren goed voor 178,19m². Samen werd zo 10,9% van het voor onderzoek toegankelijke gebied (6,26 ha) onderzocht.


ID: 1076534 | metaaldetectie


Kasteelstraat (Aalst)
Voorafgaand aan de opgraving is het terrein met metaaldetectoren nagezocht. Dit leverde weinig archeologisch interessante vondsten op.


ID: 1072192 | radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, grondradaronderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Sint Martensplein (Aalst)
De opgraving vond plaats op een site met complexe verticale stratigrafie. Op de locatie van elke verwarmingsput, de tussenliggende leidingen en de wachtleidingen vond een archeologische opgraving plaats voorafgaand aan de aanleg van het verwarmingssysteem. Ook bij de funderingswerken aan de buitenzijde van de bloemenkelder werd een archeologische opgraving voorzien. Het onderzoek was beperkt in omvang. Het betreft een gabarit van 28 tot 75 cm breed en 28 tot 55 cm diep voor de leidingen en een profielput van 2,35 bij 1 m met een diepte van 1 m voor de verwarmingsputten. Voor de uitgravingen is er uiteindelijk 90,07 m³ grondverzet geweest.


ID: 1074052 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, metaaldetectie

tot
August Reyerslaan (Aarschot)
Metaaldetectie en proefsleuvenonderzoek in de August Reyerslaan in Aarschot


ID: 1074699 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Jozef Tielemansstraat (Aarschot)


ID: 1074634 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Edgard Tinellaan (Aartselaar)
Naar aanleiding van een sociaal woningproject en een positief archeologisch vooronderzoek vond op het noordelijke deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Dit onderzoek bracht sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aan het licht.


ID: 1080638 | metaaldetectie, archeologische opgravingen


Lindestraat (Alveringem)
Opgraving van een crashsite van een Spitfire.


ID: 1074884 | landschappelijk booronderzoek, metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Weegschede (Alveringem)


ID: 1074942 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Bloemenveld (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit de metaaltijden en de volle middeleeuwen aan het licht bracht.