Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

175 resultaten


ID: 184726 | controle van werken, archeologische veldkartering


Antwerpen


ID: 1071860 | controle van werken

tot
Burchtstraat (Aalst)
Het was niet mogelijk om verder vooronderzoek uit te voeren voor de aanvang van de werken, noch om het onderzoeksgebied volwaardig archeologisch op te graven. Bijgevolg werd een werfbegeleiding uitgevoerd.


ID: 1076776 | controle van werken, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologische opgravingen

tot
Keizersplein 33 (Aalst)
In het kader van een grootschalige renovatie van het historisch pand aan het Keizersplein 33 te Aalst werd een werfbegeleiding uitgevoerd.


ID: 1075896 | controle van werken, fysisch-antropologisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

tot
Langdorpsesteenweg (Aarschot)


ID: 1076883 | waarderend archeologisch booronderzoek, in-situbehoud, controle van werken


Beeldhouwersstraat, Plaatsnijdersstraat, Schildersstraat (Antwerpen)
Naar aanleiding van de heraanleg van de tuin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen werd door BAAC Vlaanderen een archeologische begeleiding uitgevoerd.


ID: 1075811 | controle van werken, vlakdekkende opgravingen

tot
Cellebroedersstraat, Lange Nieuwstraat, Meir (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de omvorming van voormalige schoolterreinen tot woonzone met appartementen, assistentiewoningen en een woonzorgcentrum, en na een positief proefputtenonderzoek, vond binnen de projectzone een vlakdekkende opgraving en een werfbegeleiding plaats. Vooral tuinzones en de infrastructuur van achtererven van de woningen uit de nieuwe tijd zijn onderzocht.


ID: 1082038 | fysisch-antropologisch onderzoek, metaaldetectie, materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen, controle van werken

tot
Falconrui 27-45, Generaal Belliardstraat 25 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de bouw van drie nieuwe woonblokken aan de Falconrui vond een begeleiding van de sloop- en graafwerken plaats in de vorm van een archeologische opgraving.


ID: 1074589 | fysisch-antropologisch onderzoek, controle van werken

tot
Handschoenmarkt (Antwerpen)
Naar aanleiding van graafwerken voor de aanpassing van verlichting en electrische installaties, werd een werfbegeleiding uitgevoerd. Deze reikte niet dieper dan de 19de-eeuwse ophogingslaag.


ID: 1072961 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, controle van werken

tot
Keizerstraat 15-19 (Antwerpen)
Naar aanleiding van nieuwbouw met een ondergrondse parkeergarage werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd.


ID: 1075820 | controle van werken, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Koningstraat (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor riolerings- en herinrichtswerken, vond na een proefputtenonderzoek een vlakdekkende opgraving plaats. Laat- en postmiddeleeuwse bewoningssporen kwamen aan het licht.