Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

17 resultaten


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 1077061 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakopgravingen, archeologische opgravingen

tot
Siesegemlaan (Aalst)
Na het uitvoeren van evaluerend onderzoek moesten delen van het projectgebied vlakdekkend opgegraven worden. Op basis van het vooronderzoek was er namelijk een verwachting naar sporen uit de metaaltijden en mogelijk het neolithicum. Het onderzoek spitst zich enkel toe op zone 1A, de noordoostelijke zone van het projectgebied die ontwikkeld wordt tot bedrijventerrein, en enkel tot de zones van wegen- en groeninfrastructuur. De opgraving splitste zich op in 8 werkputten met een totale oppervlakte van 9015m².


ID: 1082467 | natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakopgravingen, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek

tot
Mussenhoevelaan (Boechout)
Vlakdekkende opgraving van 12.000m2 ter aanleiding van een verkaveling aan de Mussenhoevelaan. Het op te graven gebied betrof een grootte van 1,86 ha. Dit werd in twee fases opgedeeld, deze gebeurtenis heeft betrekking tot fase 2.


ID: 1075262 | vlakdekkende opgravingen, preventieve opgravingen, vlakopgravingen

tot
Dorpsstraat (Erpe-Mere)
Opgraving, volgend op een proefsleuvenonderzoek, naar aanleiding van de bouw van nieuwe schoolgebouwen.


ID: 1081707 | materiaalstudie, radiokoolstofdatering, vlakopgravingen


Montenakenstraat (Gingelom)
Naar aanleiding van een nieuw te bouwen bedrijfsruimte werd een oppervlak van 6900 m2 vlakdekkend opgegraven


ID: 1080354 | radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakopgravingen, micromorfologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Troon (Grobbendonk)
Naar aanleiding van de bouw van appartementen werd een vlakdekkende vlakopgraving uitgevoerd.


ID: 1074657 | bouwarcheologisch onderzoek, vlakopgravingen, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten

tot
Knokke, Westkapelle (Knokke-Heist)
Op dinsdag 18 mei startte het archeologisch terreinonderzoek op met de opschoning, registratie en documentatie van het vrijgelegde vlak. Op vrijdag 21 mei 2021 kon het archeologisch terreinonderzoek volledig afgerond worden.


ID: 1082225 | vlakopgravingen, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Geeneindestraat (Lummen)
Naar aanleiding van geplande wegeniswerken werd er een vlakopgraving uitgevoerd.


ID: 1076379 | metaaldetectie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, vlakopgravingen

tot
Staatsbaan 67 (Maldegem)
De oppervlakte van de onderzochte zone bedraagt 4264,21m².


ID: 1082231 | waarderend archeologisch booronderzoek, literatuurstudie, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen, vlakopgravingen, archeologische opgravingen

tot
Oude Brugseweg (Oudenburg)
In het kader van de geplande omgevingsvergunning in functie van stedenbouwkundige handelingen ter hoogte van de Oude Brugseweg te Roksem voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv van 30 november 2020 tot 24 juni 2021 een archeologische opgraving uit.