Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

51 resultaten


ID: 180295 | noodopgravingen


Antwerpen (Antwerpen)
Naar aanleiding van de melding van enkele scherven werd een noodopgraving uitgevoerd.


ID: 1083381 | noodopgravingen


Jodenstraat (Antwerpen)
Tijdens verbouwingen werd een fundering gevonden. De vondst werd gemeld aan de Oudheidkundige dienst van Antwerpen.


ID: 1074964 | toevalsvondsten, noodopgravingen


Rubenslei (Antwerpen)
Terreinonderzoek naar aanleiding van een toevalsvondst.


ID: 1076181 | noodopgravingen, toevalsvondsten

tot
Vleeshouwersstraat 38 (Antwerpen)
Bij een funderingsonderzoek in functie van de geplande gehele renovatie en modernisering van het Vleeshuis te Antwerpen werden in de kelder vondsten van aardewerk en been aangetroffen bij het uitgraven van 4 kijkputjes. De toevalsvondst werd gemeld en gedocumenteerd.


ID: 1075398 | noodopgravingen


G. Demeurslaan (Beersel)
In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij Regio Oost Afdeling Leuven werd door GATE een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd, kaderend in het inrichtingsplan Neerdorp, ter uitvoering van het planprogramma Land Van Teirlinck.


ID: 1074276 | noodopgravingen, toevalsvondsten

tot
Antwerpsestraat 2 (Boom)
Bij het uitgraven van de kelder van een nieuwbouw werd een waterput opgemerkt die als toevalsvondst gemeld werd.


ID: 1076093 | noodopgravingen, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Lumbeekstraat 48 (Dilbeek)
Er werd - na de bouw van de woningen van de verkaveling - nog een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de tuinzone. Er werden 2 sleuven met oost-west oriƫntatie uitgevoerd.


ID: 1076508 | noodopgravingen

tot
Bavikhovedorp (Harelbeke)
Een proefsleuvenonderzoek met enkele vondsten tot gevolg.


ID: 196862 | noodopgravingen, toevalsvondsten


Herne (Herne)
Naar aanleiding van de verkaveling van een perceel gelegen aan de Boesmolenstraat en de aanleg van een nieuwe weg werd een muur in Doornikse kalksteen aangesneden.


ID: 1076828 | noodopgravingen, in-situbehoud


Tommestraat (Huldenberg)
Naar aanleiding van een niet-reglementaire bodemingreep op het perceel van het vliegbaken van Skeyes (het vroegere Belgocontrol), centraal gelegen op de beschermde middenneolithische enclosure site van Ottenburg, diende een archeologisch vervolgonderzoek te worden uitgevoerd.