Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1071431 | opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

Onbekend
Onbepaald
Het onderzoek kadert in de restauratiewerken aan de ruïnes van de 12de eeuwse  Sint‐Lenardskerk  te  Dudzele.


ID: 1073217 | opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

tot
Jan Van Ophemstraat (Aarschot)
Het terrein werd opgegraven in vier werkputten.


ID: 1075896 | controle van werken, fysisch-antropologisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

tot
Langdorpsesteenweg (Aarschot)


ID: 213019 | opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten


Antwerpen (Antwerpen)


ID: 1076641 | opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten

tot
Cockerillkaai 39 (Antwerpen)
De toevalsvondst gebeurde bij de aanleg van een nieuw riool onder de rijweg van de zuidelijke Scheldekaaien in Antwerpen. Het was hierbij dat op de grens van de De Gerlachekaai en de Cockerillkaai de voormalige sluis naar de Zuiderdokken aan het licht kwam.


ID: 1080326 | opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten

tot
Kasteelpleinstraat 6 (Antwerpen)
Ter hoogte van de nutswerken aan de Kasteelpleinstraat werd van 1 tot 16 september 2020 een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar resten van de laatmiddeleeuwse en 16de-eeuwse stadsomwalling van Antwerpen. De onderzoekzone situeert zich in de omgeving van de Begijnenpoort voordien het Begijnenhol genoemd.


ID: 1076947 | metaaldetectie, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten

tot
Lange Nieuwstraat 73 (Antwerpen)
Tijdens graafwerken voor het plaatsen van een werfkraan voor de restauratie van de kerk werd menselijk botmateriaal gevonden.


ID: 1075452 | in-situbehoud, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten


Quinten Matsijslei 3 (Antwerpen)
Bij infrastructuurwerken werd de funderingssokkel van het standbeeld van Quinten Matsijs gevonden.


ID: 1075866 | opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten

tot
Sint-Jansvliet (Antwerpen)
De vondst betreft enkele muren en vloeren van 18de/19de-eeuwse gebouwen met een kern van woningen en de overwelving van de Sint-Jansvliet daterend uit de 16de eeuw.


ID: 1075343 | fysisch-antropologisch onderzoek, controle van werken, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

tot
Sint-Paulusstraat 22 (Antwerpen)
Naar aanleiding van geplande restauratiewerken en aanpassingen binnen de kerk, vond een werfbegeleiding plaats en een beperkte opgraving van twee bedreigde grafkelders.