Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

292 resultaten


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 225200 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Aalst (Aalst)
Het terrein werd geëvalueerd door middel van zes proefsleuven of werkputten. De aangelegde proefsleuven waren in totaal goed voor een oppervlakte van 413 m², waarbij 10,13% van het totale projectgebied van 4079 m² archeologisch onderzocht werd.


ID: 1072520 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Brakelstraat 14 (Aalst)
Voor de verkaveling van een klein binnengebied werden sleuven aangelegd op het terrein.


ID: 1072062 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Onbekend
Wijngaardveld (Aalst)
Proefsleuvenonderzoek.


ID: 1072247 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Bekaflaan (Aarschot)
Op basis van het proefsleuvenonderzoek is circa 438 m2 onderzocht.


ID: 1072400 | sleuvenonderzoek, booronderzoek


Maaldersstraat 32 (Aarschot)
Vooronderzoek Aarschot Maaldersstraat: landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek.


ID: 1072700 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

tot
Groeningenlei (Aartselaar)
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferbekken werd het projectgebied onderzocht door middel van proefsleuven. Dit kon slechts ten dele uitgevoerd worden vermits het terrein voorafgaandelijk al diepgaand afgegraven bleek. Het onderzoek leverde een aantal sporen op waaronder een afbuigende (erf)greppel waarbinnen meerdere paalkuilen die o.b.v. 3 aardewerkvondsten in de volle middeleeuwen gedateerd werden. Een aantal parallelle greppels verspreid over het terrein was echter niet te dateren.


ID: 1072099 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Klarewal 27 (Alveringem)
Proefsleuvenonderzoek.


ID: 1072360 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

tot
Bredabaan 965 (Antwerpen)
In een zone voor een tijdelijke parking zijn 9 proefsleuven, 3 kijkvensters en 2 dwarssleuven aangelegd. Niet alle sleuven zijn tot op het archeologisch relevant niveau aangelegd: het terrein ter hoogte van de sleuven 1, 2 en 3 opgehoogd, de verstoring voor de parking reikt niet tot onder deze ophoging.


ID: 1072284 | sleuvenonderzoek, bureauonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Heirbaan 100 (Anzegem)
OEr zijn 3 sleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 326,831 m².