Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

168 resultaten


ID: 1071461 | anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Onbepaald
Archeologische opgraving naar aanleiding van de bouw van enkele nieuwe woonentiteiten in het voormalige klooster en in de kloostertuin.


ID: 1071486 | vlakdekkende opgravingen

tot
West-Vlaanderen
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1071640 | vlakdekkende opgravingen, anthracologisch onderzoek

Onbekend
Siesegemlaan (Aalst)
Archeologische opgraving naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe weg en een crematorium.


ID: 1074634 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Edgard Tinellaan (Aartselaar)
Naar aanleiding van een sociaal woningproject en een positief archeologisch vooronderzoek vond op het noordelijke deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Dit onderzoek bracht sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aan het licht.


ID: 1076734 | vlakdekkende opgravingen, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Groeningenlei (Aartselaar)
De vlakdekkende opgraving aan de Groeningenlei in Aartselaar werd uitgevoerd naar aanleiding van geplande rioleringswerken in de omgeving.


ID: 1075887 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, fotogrammetrisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Halfstraat (Aartselaar)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van weiland en natuurgebied en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde nederzettingssporen uit de ijzertijd en de middeleeuwen op.


ID: 1074942 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Bloemenveld (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit de metaaltijden en de volle middeleeuwen aan het licht bracht.


ID: 1082834 | archeobotanisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Boekstraat, Pater De Dekenstraat (Antwerpen)
Vlakdekkende opgraving van een site van ca. 6140 vierkante meter.


ID: 1075811 | controle van werken, vlakdekkende opgravingen

tot
Cellebroedersstraat, Lange Nieuwstraat, Meir (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de omvorming van voormalige schoolterreinen tot woonzone met appartementen, assistentiewoningen en een woonzorgcentrum, en na een positief proefputtenonderzoek, vond binnen de projectzone een vlakdekkende opgraving en een werfbegeleiding plaats. Vooral tuinzones en de infrastructuur van achtererven van de woningen uit de nieuwe tijd zijn onderzocht.


ID: 1082038 | fysisch-antropologisch onderzoek, metaaldetectie, materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen, controle van werken

tot
Falconrui 27-45, Generaal Belliardstraat 25 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de bouw van drie nieuwe woonblokken aan de Falconrui vond een begeleiding van de sloop- en graafwerken plaats in de vorm van een archeologische opgraving.