Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

154 resultaten


ID: 1075816 | materiaalstudie, archiefonderzoek


Onbepaald
Naar aanleiding van de actualisatie van de onderzoeksbalans, hoofdstuk Paleolithicum werd een inventarisatie uitgevoerd van collecties die in het verleden zijn ingezameld door vrijetijdsarcheologen en geregistreerd door de KU Leuven.


ID: 1082338 | materiaalstudie, erfgoedonderzoek

ca. 20e eeuw
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Collectie KMKG Brussel.


ID: 1076286 | radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Nieuwstraat 38 (Aalst)
Na het archeologisch onderzoek werd vooral aardewerk, zaden en vruchten en houtskool onderzocht.


ID: 1082038 | fysisch-antropologisch onderzoek, metaaldetectie, materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen, controle van werken

tot
Falconrui 27-45, Generaal Belliardstraat 25 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de bouw van drie nieuwe woonblokken aan de Falconrui vond een begeleiding van de sloop- en graafwerken plaats in de vorm van een archeologische opgraving.


ID: 1082365 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, materiaalstudie, bouwhistorisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Lange Gasthuisstraat (Antwerpen)
Het archeologisch onderzoek vond plaats tijdens de werken die zijn uitgevoerd in het oude hotel en congrescentrum Elzenveld naar aanleiding van het grootschalig project ‘Botanic Sanctuary Antwerp’.


ID: 1082203 | controle van werken, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Orteliuskaai, Tavernierkaai, Van Meterenkaai (Antwerpen)
Archeologisch onderzoek vond plaats ter hoogte van drie onderzoekszones aan de Scheldekaaien te Antwerpen: ter hoogte van de Tavernierkaai (zone Loodswezen), de Van Meterenkaai (zone Waaslandtunnel) en de Orteliuskaai (zone TS8). 


ID: 1081765 | controle van werken, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Sint-Michielskaai (Antwerpen)
In het kader van de stabilisatie en heraanleg van de Scheldekaaien, het Sigmaplan, werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd ter hoogte van de Sint-Michielskaai.


ID: 1075268 | dendrochronologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, materiaalstudie, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Chaamseweg (Baarle-Hertog)
In het voorjaar van 2015 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum met ondersteuning van ADC ArcheoProjecten in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Grensoverschrijdende Projecten BV een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd op het voormalige terrein van de limonadefabriek van Bar-le-Duc, aan de Chaamseweg in Baarle-Nassau (NL) / Baarle-Hertog (B).


ID: 1073397 | thematische inventarisatie, typologisch-thematisch onderzoek, materiaalstudie


Vierbunderweg (Bekkevoort)
In kader van Centrale Archeologische Inventaris worden een aantal privé collecties in detail beschreven en geregistreerd.


ID: 1073399 | materiaalstudie, ad hoc-inventarisatie, toevalsvondsten


Beverlo (Beringen), Hechtel (Hechtel-Eksel)
Prehistorische vondsten op de rommelmarkt in Gent uit het "Kamp van Beverloo".