1 resultaat


ID: 1072764 | materiaalstudie, fysisch-antropologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, fysico-chemische analytische methoden, radiokoolstofdatering, post-excavation onderzoek, literatuurstudie, toponymische studie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

2001 tot 2010
Nierlenderstraat, Van den Nestlaan (Ranst)