Collectief

Bressers atelier

ID
10154
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10154

Beschrijving

Aan de basis van dit familieatelier ligt ‘stamvader’ Adriaan Hubert Bressers (1835-1898) die onder invloed van de grote promotor van de neogotiek, Jean-Baptiste Bethune, in neogotische stijl gaat werken. Bressers specialiseert in de beschildering van kerkinterieurs, vestigt zijn atelier in Maaltebrugge en opent in Gent een winkel voor de inrichting in neogotische stijl van kerken en kloosters. Hij wordt ook leraar aan de Gentse Sint-Lucasschool.

Zoon Leon Bressers (1865-1947) treedt in de voetsporen van zijn vader. Als afgestudeerde decoratieschilder restaureert hij onder andere middeleeuwse muurschilderingen. Met het Bressers atelier verwerft hij naam en faam en stelt er decoratieschilders, beeldhouwers en meubelmakers tewerk. In 1913 neemt Leon ook het atelier van de zijn oom Leopold Blanchaert over. Leon Bressers werkt op de neogotische stijl door, maar ontwikkelt gaandeweg een vrijere vormentaal, ondermeer onder invloed van de art-deco.

Adriaan Frans Bressers (1897-1986), zoon van Leon, is architect van opleiding en werkt vooral op bouw- en restauratieprojecten. De werking van het Bressers atelier in Maaltebrugge laat hij meer en meer over aan de meestergasten, zodat hij zich aan zijn architectenbureau in Gent kan wijden. In 1972 zette Adriaan Frans na drie generaties de activiteiten van het Bressers atelier definitief stop.

Over de meestergasten of kunstenaars die in het Bressers atelier actief waren, is weinig geweten. Vermoedelijk was Kamiel De Backer er één van, mogelijk ook Witdoeck.

 

  • CAMMAER H., VAN DE VOORDE S., ANSEEUW A. Sint-Lucasinstituut, Gent (1862-1980) [online], ODIS-databank (geraadpleegd op 5 oktober 2020).
  • DE MAEYER J. (red.) 1988: De Sint-Lucasscholen en de neogotiek 1862-1914, Kadoc-studies 5, Leuven.
  • VERMEIREN R., BERGMANS A. 1993:Inventaris van het neogotische tekeningenarchief Bressers-Blanchaert (ca. 1860 - 1914), (KADOC-inventaris 37), Leuven.
  • VERMEIREN R. 2017: 'Ten goede op de bres. Atelier- en familiearchief Bressers, KADOC nieuwsbrief, 2017/02, 6-15.
  • S.n. 1947: In memoriam zaliger Leon Bressers, De Gentenaar, 8-6-1947, 6.
  • S.n. 1938: Bij de inhuldiging van de nieuwe feestzaal der zusters van barmhartigheid van Ronse, het laatste onderdeel van een merkwaardig nieuw gebouwencomplex, De Gentenaar, 19-12-1938, 3.
  • S.n. 1938: Zegening van den eersten steen voor retrettenhuis te Groot-Bijgaarden, De Gentenaar, 27-5-1938, 3.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Mariapark

Abdijstraat zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Een immense 'folly' of een religieuze thematuin bedoeld als bedevaartsoord rond Onze-Lieve-Vrouw, met Lourdesgrot en zeven staties die de 'zeven smarten' uitbeelden; aangelegd tussen 1935 en 1960 op bebost terrein van 3 hectare en plechtig geopend op 21 juli 1936. Het Mariapark werd vormgegeven door twee professionele 'rocailleurs', namelijk A. Janssens & zonen uit Westmeerbeek en Octaaf Tondeleir uit Oude God; de meeste beelden zijn afkomstig uit de ateliers Bressers te Gent.


Ommegang Sint-Antonius van Padua

Koningin Astridlaan zonder nummer (Zelzate)
Rondom de Sint-Antonius van Paduakerk, ommegang met zeven bakstenen kapelletjes, gesigneerd Bressers.