Collectief

Bressers atelier

ID
10154
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10154

Beschrijving

Aan de basis van dit familieatelier ligt ‘stamvader’ Adriaan Hubert Bressers (1835-1898) die onder invloed van de grote promotor van de neogotiek, Jean-Baptiste Bethune, in neogotische stijl gaat werken. Bressers specialiseert in de beschildering van kerkinterieurs, vestigt zijn atelier in Maaltebrugge en opent in Gent een winkel voor de inrichting in neogotische stijl van kerken en kloosters. Hij wordt ook leraar aan de Gentse Sint-Lucasschool.

Zoon Leon Bressers (1865-1947) treedt in de voetsporen van zijn vader. Als afgestudeerde decoratieschilder restaureert hij onder andere middeleeuwse muurschilderingen. Met het Bressers atelier verwerft hij naam en faam en stelt er decoratieschilders, beeldhouwers en meubelmakers tewerk. In 1913 neemt Leon ook het atelier van de zijn oom Leopold Blanchaert over. Leon Bressers werkt op de neogotische stijl door, maar ontwikkelt gaandeweg een vrijere vormentaal, ondermeer onder invloed van de art-deco.

Adriaan Frans Bressers (1897-1986), zoon van Leon, is architect van opleiding en werkt vooral op bouw- en restauratieprojecten. De werking van het Bressers atelier in Maaltebrugge laat hij meer en meer over aan de meestergasten, zodat hij zich aan zijn architectenbureau in Gent kan wijden. In 1972 zette Adriaan Frans na drie generaties de activiteiten van het Bressers atelier definitief stop.

Over de meestergasten of kunstenaars die in het Bressers atelier actief waren, is weinig geweten. Vermoedelijk was Kamiel De Backer er één van, mogelijk ook Witdoeck.

 

  • CAMMAER H., VAN DE VOORDE S., ANSEEUW A. Sint-Lucasinstituut, Gent (1862-1980) [online], ODIS-databank (geraadpleegd op 5 oktober 2020).
  • DE MAEYER J. (red.) 1988: De Sint-Lucasscholen en de neogotiek 1862-1914, Kadoc-studies 5, Leuven.
  • VERMEIREN R., BERGMANS A. 1993:Inventaris van het neogotische tekeningenarchief Bressers-Blanchaert (ca. 1860 - 1914), (KADOC-inventaris 37), Leuven.
  • VERMEIREN R. 2017: 'Ten goede op de bres. Atelier- en familiearchief Bressers, KADOC nieuwsbrief, 2017/02, 6-15.
  • S.n. 1947: In memoriam zaliger Leon Bressers, De Gentenaar, 8-6-1947, 6.
  • S.n. 1938: Bij de inhuldiging van de nieuwe feestzaal der zusters van barmhartigheid van Ronse, het laatste onderdeel van een merkwaardig nieuw gebouwencomplex, De Gentenaar, 19-12-1938, 3.
  • S.n. 1938: Zegening van den eersten steen voor retrettenhuis te Groot-Bijgaarden, De Gentenaar, 27-5-1938, 3.

Auteurs: Verboven, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Heilig-Hartkerk

Eeklostraat 5 (Gent)
De Heilig-Hartkerk is gelegen in de wijk Kolegem en werd gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect Lucien Maes in een sobere modern baksteenstijl aansluitend bij de regionalistische architectuur uit het interbellum.


Mariapark

Abdijstraat zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Het Mariapark bij de abdij van Averbode is aangelegd tussen 1935 en 1960 op een bebost terrein van ruim 3 hectare. Deze religieuze thematuin getuigt van de traditie van de Mariaverering die zo typisch is voor het katholieke Vlaanderen van voor 1960. Het park bestaat uit een ‘Hof van Olijven’ en zeven, cementrustieke bidstaties over de ‘zeven smarten van Maria’ langs een parcours met kronkelende paadjes die op het hoogste punt naar een Lourdesgrot toeleiden.


Ommegang Sint-Antonius van Padua

Koningin Astridlaan zonder nummer (Zelzate)
Rondom de Sint-Antonius van Paduakerk, ommegang met zeven bakstenen kapelletjes, gesigneerd Bressers.


Oorlogsmonument

Gilbert Braeckmanplein zonder nummer (Evergem)
Anno 1928 werd op het dorpsplein te Evergem een gedenkteken opgericht. Het monument met Heilig Hartbeeld werd geproduceerd in het atelier Bressers.


Parochiekerk Sint-Christoffel met kerkhof

Marktwegel 1 (Oosterzele)
Georiënteerd bedehuis met half omringend en voorts achterliggend ommuurd kerkhof. Heden driebeukige basilicale kerk met transept, koor met halfronde apsis, oksaal in de noordoostelijke hoek; in de zuidoostelijke hoek: traptoren, sacristie etc. kleine aanbouwsels. De kerk omvat twee duidelijk verschillende delen, beide met vroeggotisch uitzicht: enerzijds het driebeukige schip van vijf traveeën in 1877 nieuw gebouwd naar ontwerp van architect Auguste Van Assche en anderzijds de oude oostelijke bouw die tezelfdertijd door dezelfde architect werd gerestaureerd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Georiënteerde parochiekerk toegewijd aan Sint-Martinus. De kerk is historisch heropgebouwd na de vernielingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De hallenkerk van voor de Eerste Wereldoorlog heeft een achtzijdige romaanse vieringtoren en gotische beuken en koor uit het begin van de 17de eeuw. Ook de noordelijke transeptgevel en een gedeelte van de westgevel bewaren romaanse sporen.


Parochiekerk Sint-Vincentius

Kerkplein zonder nummer (Eeklo)
Neogotische kerk op de plaats van de vroegere, in 1878 gesloopte parochiekerk, en gebouwd naar de plannen van 1875 van de Gentse architect Modeste De Noyette, uitgevoerd door aannemer Désiré Heysse tussen 1878 en 1883.

Uitvoerder van

Muurschilderingen Sint-Martinuskerk

Grote Markt 21 (Halle)
Op de oostelijke en de zuidelijke wand van de axiale apsiskapel bevinden zich resten van de gotische beschildering, die gedateerd kunnen worden in het tweede kwart van de 15de eeuw. Zij vullen de spaarnissen met spitsbogen die door fraai sculptuurwerk omgeven zijn. Zeven van de zestien taferelen zijn bewaard.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bressers atelier [online], https://id.erfgoed.net/personen/10154 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.