Collectief

Abdij van Averbode

ID
10360
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10360

Beschrijving

De premonstratenzer- of norbertijnenabdij van Averbode, op de grens van het graafschap Loon en het hertogdom Brabant, werd gesticht omstreeks 1135, waarschijnlijk door kanunniken van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen op initiatief van de graaf van Loon. Het was oorspronkelijk een 'dubbelklooster' waarin zowel mannen als vrouwen leefden. In het begin van de 13de eeuw is de abdij definitief 'ontdubbeld' en verhuizen de zusters naar Keizerbos. Geleidelijk aan wordt de band tussen de twee abdijen losser. Het norbertinessenklooster blijft in Keizerbos bestaan tot 1796. De abdij werd afhankelijk verklaart van het bisdom Luik. In de 13de en volgende eeuwen verkrijgt de abdij het patronaatsrecht en de tienden van meer dan 30 kerken. De abt kan er een pastoor voordragen en tot aan de Franse revolutie zullen 27 parochies een norbertijn van Averbode als pastoor hebben.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Kasteel van Kortenbos

Hasseltsesteenweg 448 (Sint-Truiden)
Voormalig hotel De Groeten Engel, in kern opklimmend tot circa 1642, in 1646 door de abdij van Averbode opgekocht en ingericht als rectoraat. In de loop der tijden werd het ensemble een conglomeraat van allerlei, op zichzelf waardevolle elementen.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Abdij van Averbode [online] https://id.erfgoed.net/personen/10360 (Geraadpleegd op )