Persoon

De Bondt, Jan-Albert

ID
1038
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1038

Beschrijving

De Bondt volgde zijn opleiding bouwkunde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent (1906-1912), waar hij later (1924) ook leraar en zelfs directeur (1939) zou worden. In 1921 won hij met een ontwerp voor een casino met theater en watersportcentrum de Prijs van Rome. In dit ontwerp merkt men duidelijk invloeden van de Sezessionstijl, een stijl die Oscar Van de Voorde aanhing, die De Bondts leermeester aan de Academie was. Vanaf de jaren 1930 ontwikkelde hij meer een stijl die in de lijn lag van het zogenaamde romantisch kubisme. Hierin zijn invloeden merkbaar van de Amsterdamse school en de Nieuwe Zakelijkheid. Ook zijn eigen woning aan de Krijgslaan vertoont deze kenmerken. Sinds 1930 was De Bondt hoofdarchitect van de Gentse Elektriciteitsmaatschappij, waardoor in Gent verschillende elektriciteitsstations en onderstations van hem te vinden zijn, evenals woningen voor het personeel. De Bondt was krijgsgevangene tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog maakte hem ook weduwnaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij beschuldigd van collaboratie omdat hij bemiddeld zou hebben bij het zenden van studenten naar het Oostfront en omdat hij een Duitser een lezeing over architectuur had laten geven aan de Academie. Hij verloor zijn functie als directeur, maar kreeg later wel zijn burgerrechten terug. Desondanks was hij een zwaar ontgoocheld man, in 1965 vernietigde hij zo goed als al zijn voorontwerpen en originele plannen en tekeningen.

Bronnen:

Daniel Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940, Universiteitsbibliotheek Gent, http://search.ugent.be/ovk;

Anthony Demey, website Geo Verbanck, http://www.geoverbanck.be/de%20bondt.htm

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bankgebouw in art-decostijl

Dijkstraat 1-3 (Dendermonde)
In 1926 tekende architect Jan-Albert De Bondt de plannen voor een filiaal van de Gentse Naamloze Vennootschap Handelsbank te Dendermonde. Het gebouw werd schuin ingeplant op een hoekperceel. Het symmetrisch uitgewerkte gebouw maakt een driedimensionale indruk met duidelijk afgelijnde verspringende verticaliserende volumes die echter verzacht worden door de zeer expressieve manier waarop de baksteen verwerkt is.


Breigoederenfabriek N.V. Mercator

Nijverheidsstraat 33 (Sint-Niklaas)
Voormalig breigoederenfabriek "N.V. Mercator" van oorspronkelijk negen traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, van 1926 naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt voor rekening van de textielfabrikanten Verbreyt.


Burgerhuis

Drieputtenstraat 55 (Zele)
Burgerhuis naar ontwerp van de Gentse architect Jan Albert De Bondt van 1940 in opdracht van Octaaf Van Malderen.


Burgerhuis

Jakob Heremansstraat 74 (Gent)
Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1933 ontworpen door architect Jan-Albert De Bondt, een grote naam binnen het modernisme in Gent. De opdrachtgever was orkestleider Maurice De Prêter, dirigent van de Gentse opera in 1910-1914 en 1920-1956. Hij was gehuwd met de zangeres en muziekpedagoge Palmyre Roeland.


Burgerhuis naar ontwerp van Jan-Albert De Bondt

Koningin Fabiolalaan 11 (Gent)
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, volgens een bouwplan van 1923 ontworpen door Jan-Albert De Bondt. De asymmetrische gevelopbouw en decoratieve vormentaal leunen aan bij de versoberde tendens van de art deco.


Burgerhuis naar ontwerp van Jan-Albert De Bondt

Rijsenbergstraat 32 (Gent)
Eenvoudig, modernistisch rijhuis in nieuwe zakelijkheid van drie bouwlagen met kelder onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van Jan-Albert De Bondt, in opdracht van Philippe Gadeyne.


Burgerhuis ontworpen door Jan-Albert De Bondt

Distelstraat 41 (Gent)
Deels onderkelderd burgerhuis, volgens een bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt, in opdracht van weduwe Gassée. De woning is opgetrokken in een modernistische, zakelijke stijl met kenmerken van de art deco.


Elektriciteitscabine

Johannes Hartmannlaan 2 (Gent)
Elektriciteitscabine, gesitueerd op de hoek met de Adolf Baeyensstraat. Baksteenbouw van twee bouwlagen onder plat dak, in nieuwe zakelijkheid en hoogstwaarschijnlijk naar ontwerp van architect J.A. De Bondt.


Elektriciteitscabine ontworpen door J.A. De Bondt

Dukkeldamstraat (Gent)
In 1900 wordt voorgesteld om te Gent een regie voor gas en elektriciteit op te starten. Deze Gentse Elektriciteitsdienst kent in het begin van de jaren 1930 een dusdanige groei dat het noodzakelijk bleek tientallen nieuwe elektriciteitscabines en onderstations op te trekken. Hiervoor verkiezen ze een modern architect die het vooruitstrevende imago van elektriciteit een gepast gelaat kan geven. Deze elektriciteitscabine, toegeschreven aan architect De Bondt, is opgevat als een bakstenen hoekpand, bestaande uit twee bouwlagen onder een plat dak.


Elektrisch onder-/omvormingsstation

Nieuwewandeling 2A-B (Gent)
Het onderstation maakt deel uit van de toenmalige stedelijke openbare elektriciteitsproductie en -distributie die vanaf 1924 op grootschalige wijze op gang kwam met de bouw van de elektriciteitscentrale aan de Ham. Het is een voorbeeld van bedrijfsarchitectuur uit het vroege interbellum, ontworpen door Jan-Albert De Bondt, bouwmeester van de overheid,


Elektrisch onderstation

Bomastraat (Gent)
Het elektrisch onderstation behoort tot een reeks elektrische onderstations en cabines ontworpen door architect Jean-Albert De Bondt tussen 1930 en 1935.


Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Kattenberg 7 (Gent)
Het onderstation werd gebouwd in 1931 naar ontwerp van architect J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.


Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Kwakkelstraat 41, 41A (Gent)
Het onderstation werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.


Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Schuurkenstraat 2 (Gent)
De bouw van dit elektrisch onderstation kaderde in de groei van de Gentse Elektriciteitsdienst in het begin van de jaren 1930, waarbij tientallen nieuwe elektriciteitscabines en onderstations werden opgetrokken. Onderstation ontworpen in 1932 door J.A. De Bondt, gebouwd in 1933 door aannemer Van Kerkhove-Gilson. In oorsprong combineerde het gebouw de functie van onderstation met een betaaldienst voor de klanten, woning voor de meestergast, kantoren en radiodistributie. Het bakstenen gebouw is opgevat als een afgerond hoekgebouw met vier bouwlagen en een kelderverdieping onder een plat dak. De gevel vertoont een rijk spel van baksteen, natuursteen, beton en glas.


Hoogspanningscabine

Sportstraat 318A (Gent)
Hoogspanningscabine gebouwd door de elektriciteitsdienst van de Stad Gent volgens de bouwplannen van 1936. Vermoedelijk één van de vele realisaties van architect Jan-Albert De Bondt voor de Gentse elektriciteitsmaatschappij in de jaren 1930.


IJzertorencomplex met bedevaartweide

Ijzerdijk 49 (Diksmuide)
IJzertorencomplex met bedevaartweide. Monumentencomplex bestaande uit de heropgebouwde Pax-poort, restanten van de oude IJzertoren met bijhorende crypte en de eigenlijke IJzertoren.


Meergezinswoning Westhoek / Les Pommières / Oosthoek

Zoutelaan 97-101 (Knokke-Heist)
Driewoonst in cottagestijl van 1935 naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt. Deels witgeschilderde baksteenbouw met ruwhouten gevelvelden. Nummer 97 uitgebreid met glazen veranda; verbouwde inkom bij nr. 101. De woningen worden gescheiden door hagen.


Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Pastoor Henri Scherpereelstraat (Veurne)
Landelijk zaalkerkje met stervormig gekasseid voorpleintje, aan bocht van Pastoor Henri Scherpereelstraat; omringend kerkhof, ten westen afgezet met bakstenen muurtje voorzien van ezelsrug en steunberen (1923); ten zuidoosten en noorden door middel van haag kastanjelaars. Voor het eerst vermeld in 1135 als kapel, datzelfde jaar tot parochiekerk verheven.


Ruiterstandbeeld Koning Albert I

Koning Albertpark (Gent)
Dit monument naar ontwerp van Domien Ingels uit 1935 is een vrijstaand bronzen ruiterstandbeeld, op een hoge sokkel uit blokken blauwe hardsteen. Vóór het standbeeld ligt een bronzen krans op gebouchardeerde blauwe hardsteen.


Villa Guthagoon

Binnenhof 23 (Knokke-Heist)
Villa "Guthagoon" in hedendaagse stijl naar ontwerp van architect Jan Albert De Bondt (Gent). Witgeschilderd afgerond bakstenen volume op bruin bakstenen sokkel. Decoratief verticaal glas-in-loodvenster. Natuurstenen deuromlijsting waarboven bas-reliëf. Bakstenen tuinmuur met buisleuning.


Villa Leon Verbreyt

Spoorweglaan 36A-C (Sint-Niklaas)
Alleenstaand complex in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van architect Jan Albert De Bondt van 1927. Opvallende baksteenarchitectuur verrijkt met glas in lood in de vensterregisters.


Villa Louis Verbreyt

Nijverheidsstraat 50 (Sint-Niklaas)
Woonhuis in nieuwe zakelijkheid, horende bij de textielfabriek Verbreyt, gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt. Alleenstaand blokvormig bakstenen gebouw met twee bouwlagen en plat dak; voortuin afgesloten door bakstenen muurtje met ijzeren leuningen.


Villa ontworpen door J.A. De Bondt

Duifhuisstraat 121-123 (Gent)
Villa met huidig voorkomen van 1936. Volgens de bouwaanvraag van 1936 werd in opdracht van dokter Paul de Backer een bestaande villa verbouwd tot tweegezinswoning naar ontwerp van architect J.A. De Bondt. Woning van twee bouwlagen onder pannen daken met klimmende dakvensters, voorzien van gepleisterde en geschilderde gevels.


Winkelhuis

Diksmuidestraat 11 (Ieper)
Voormalig winkelhuis naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt (Gent) van 1922.

Uitvoerder van

Gedenkteken voor de Gebroeders Van Raemdonck en Amé Fiévez

Van Raemdonckstraat (Ieper)
Gedenkteken ter herinnering aan de gebroeders Van Raemdonck en Amé Fiëvez, naar ontwerp van Karel De Bondt en Jan De Bondt en onthuld in 1933, opgetrokken met betonnen brokstukken afkomstig van het Duitse steunpunt "Stampkot". De gebroeders van Raemdonck groeiden uit tot één van de IJzersymbolen.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Krijgslaan 124, Vaderlandstraat 168 (Gent)
Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje met begroeide ijzeren hekken. Vrij monumentaal bakstenen gebouw met twee bouwlagen en plat dak in een expressionistische en niet strikt zakelijke stijl eigen aan architect De Bondt doch beïnvloed door architect Berlage en de Amsterdamse School.

Bewoner van

Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Krijgslaan 124, Vaderlandstraat 168 (Gent)
Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje met begroeide ijzeren hekken. Vrij monumentaal bakstenen gebouw met twee bouwlagen en plat dak in een expressionistische en niet strikt zakelijke stijl eigen aan architect De Bondt doch beïnvloed door architect Berlage en de Amsterdamse School.


Thema's

Ontwerper van

Bomastraat

Distelstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Bondt [online], https://id.erfgoed.net/personen/1038 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.