Persoon

Daemers, Antoon

ID
10508
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10508

Beschrijving

Antoon Daemers werd geboren op 15 december 1938 in Sint-Denijs-Westrem bij Gent als zoon van een meubelmaker. Hij studeerde architectuur aan Sint-Lucas in Gent en combineerde dit met een opleiding binnenhuisarchitectuur. Hij studeerde af in 1960 en bleef nadien gevestigd in Sint-Denijs-Westrem. Daemers had meerdere familieleden met een achtergrond in interieurarchitectuur. Ook zijn jeugdvriend Jos De Mey was daarin actief. Het contact tussen De Mey en Daemers gaf aanleiding tot een boeiende samenwerking, waarbij ze samen maximaal één à twee ontwerpen per jaar realiseerden, totdat De Mey zich volledig toelegde op schilderkunst. Daemers’ eigen woning, ontworpen in 1977 en gelegen in Sint-Denijs-Westrem bij Gent (Kleine Gentstraat 44), is eveneens een voorbeeld van hun samenwerking. Door deze contacten maakte interieurontwerp onlosmakelijk deel uit van Daemers’ architectuurontwerpen, zonder dat hij er zelf het ontwerp voor uittekende.

Het erg uitgebreide oeuvre van Daemers is typologisch en stilistisch divers, maar werd nog niet eerder onderzocht. Naar verluidt ontwierp hij honderden projecten, die verspreid zijn over geheel Vlaanderen en Brussel. In Gent werden tijdens de inventarisatie van panden met erfgoedwaarde uit de naoorlogse periode – behalve Daemers’ eigen woning – een viertal woningen opgemerkt, die na verder onderzoek een ontwerp van Daemers bleken te zijn, meer bepaald Woning Sioen (Waterhoenlaan 35, Wondelgem, 1967), Woning Vyncke (Sierheesterlaan 40, Mariakerke, 1970), Woning Hertoge (Stijn Streuvelslaan 11, Sint-Denijs-Westrem, 1980) en Woning Van Hoorebeke (Kleine Goedingenstraat 28, Afsnee, 1983). Deze woningen leunen aan bij moderne tendensen binnen de naoorlogse architectuur, maar zijn in tegenstelling tot de architectenwoning eerder gematigde getuigen en/of bezitten slechts een beperkte erfgoedwaarde. Ook de woningen die Daemers ontwierp tegenover zijn eigen woning (Kleine Gentstraat 63 en 65) zijn voorbeelden van doorsnee architectuur van die periode. Op basis van deze beperkte steekproef kan worden aangenomen dat de architectenwoning een uitzonderlijke plaats inneemt binnen het oeuvre.

  • Archief Daemers, Bouwplannen en ontwerpschetsen Architectenwoning.
  • Dienstencentrum Mariakerke, Bouwdossiers Wondelgem, 1967 WO 077 (Waterhoenlaan 55); Bouwdossiers Mariakerke, 1970 MA 7 (Sierheesterlaan 40).
  • Stadsarchief Gent, Bouwdossiers Afsnee, Kleine Goedingenstraat 28, 2386/83.
  • Stadsarchief Gent, Bouwdossiers Sint-Denijs-Westrem, Stijn Streuvelslaan 11, 2217/80.
  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 180.
  • VAN DE PERRE D. 2003: Op de grens van twee werelden, Beeld van het architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode 1919-1965/1974, Gent.
  • Mondelinge informatie verkregen van de architect (1 april 2015, 24 april, 12 oktober, 11 december 2017 en 7 februari 2018).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Daemers

Kleine Gentstraat 44 (Gent)
De architectenwoning van Antoon Daemers is ontworpen in 1977 en is opgevat als een bakstenen villa van één bouwlaag, vormgegeven in een functioneel, modernistisch architectuuridioom, voorzien van een witte beschildering op een zwart geschilderde plint.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Daemers

Kleine Gentstraat 44 (Gent)
De architectenwoning van Antoon Daemers is ontworpen in 1977 en is opgevat als een bakstenen villa van één bouwlaag, vormgegeven in een functioneel, modernistisch architectuuridioom, voorzien van een witte beschildering op een zwart geschilderde plint.