Persoon

Ladon, Gustave

ID: 10569   URI: https://id.erfgoed.net/personen/10569

Beschrijving

De belangrijkste Sint-Lucasglazenier uit de beginperiode is zonder twijfel Gustave Ladon geweest.

Hij werkte een tijdlang bij Arthur Verhaegen (1847-1917; ingenieurarchitect, glasschilder en politicus en die van 1875 tot 1895 het glasatelier van J. B. Bethune overnam, beide voorvechters van de neogotische beweging). Het atelier van Verhaegen draaide op het artistieke vakmanschap van Frans Coppejans en vanaf de jaren 1880 ook op dat van Gustave Ladon. In 1894 opende Ladon zijn eigen atelier te Gent. Zijn zeer omvangrijke productie staat bekend zowel om de technische kwaliteit van de uitvoering als om het raffinement van techniek en kleurgebruik. In zijn neo-laatgotische periode zal hij afwijken van de strenge neogotische canons door de glascompositie als één geheel te omvatten, dat door de monelen wordt versneden. Tot aan de Eerste Wereldoorlog bleef het atelier van Ladon het boegbeeld van de Belgische glasschilderkunst.

Aanvankelijk was de neogotische glaskunstenaar uit de Sint-Lucasscholen een onbetwiste meester van traditionele brandschildering, die in hoge perfectie werd uitgevoerd. De typische medaillons of figuren met baldakijnen (cf. Bethune) respecteerden strikt het architecturale kader, doordat ze ingeschreven bleven tussen de vensterstijlen. Anatomie en perspectief werden doelbewust archaïsch opgevat en naar middeleeuws voorbeeld werd het koloriet tot enkele hoofdkleuren beperkt.

De vernieuwing in de glaskunst zal gepaard gaan met belangstelling voor laatgotische stijl een meer realistische weergave van anatomie en perspectief, een rijker gevat coloriet en een voorkeur voor meer anekdotische onderwerpen, en dit als reactie op de streng religieuze symboliek uit Bethunes tijd.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Noorse Zeemanskerk

Italiëlei 8 (Antwerpen)
De Norsk Sjømandskirke of Betlehemskirken, ingewijd in 1870, geldt als de oudste nog dienstdoende zeemanskerk ter wereld. De neogotische kerk, werd in 1928-1929 uitgebreid met een missiegebouw en een campanile, naar een ontwerp door de architect Adolphe Van Coppernolle.


Parochiekerk Sint-Eligius

Van Helmontstraat 23 (Antwerpen)
Neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren op de hoek van Van Helmontstraat, Familiestraat en Onderwijsstraat, opgetrokken in 1903-1905, naar een ontwerp door de architect Jules Coomans.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lievegem)
Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de tweede helft van de 16de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk in 1616 door Jan en Robrecht Persyns. Heden driebeukige basilicale kerk met schip van vijf traveeën met westtoren en polygonale zijkapellen.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Ronse)
De neogotische Sint-Martinuskerk, ontworpen door architect Modeste De Noyette in 1891-1892, is centraal ingeplant op het ovaal plein aangelegd in het nieuwe stationskwartier tussen de oude binnenstad en de spoorweg. De aanleg rond de kerk en de pastorie met beplanting en de voetpaden zijn volgens plan van architect H. Vigneron van 1903 gerealiseerd.


Parochiekerk Sint-Ursmarus

Nokeredorpstraat 13A (Kruisem)
De parochiekerk Sint-Ursmarus, teruggaand tot de 12de eeuw, fungeerde als begraafplaats voor de kasteelheren van Nokere. Het interieur van de kerk herbergt een uniek ensemble geschonken door de lokale kasteelheren. Het deels ommuurde en omhaagde voormalig kerkhof omgeeft de kerk.


Site Hospice Canfijn

Oscar Delghuststraat 62-80 (Ronse)
Voormalig "Hospice Canfijn", "Burgerlijk Hospitaal" en rustoord voor bejaarden met "Apostelhuisjes". Complex van eclectische gebouwen in decoratieve baksteenarchitectuur opgetrokken in verschillende bouwcampagnes tussen 1896 en 1932.

Uitvoerder van

Parochiekerk Heilige Bavo en kerkhof

Dorsweg 6 (Lievegem)
Neoclassicistische bakstenen kerk opgericht in 1855-56 ter vervanging van een in 1854 gesloopt éénbeukig romaans kerkje met achthoekige toren. Omringend kerkhof met ijzeren afsluiting. Op het kerkhof, bakstenen neoromaanse kapel met graf van familie De Smet, met binnenin een calvarie.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)
De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.


Parochiekerk Sint-Odolphus met sacristie en kloostergang

Speelhof zonder nummer (Borgloon)
De Sint-Odulphuskerk is een zeer oude stichting, die mogelijk opklimt tot vóór het gebruik ervan als burchtkapel van de graven van Loon. Het is moeilijk uit te maken of Sint-Odulphus de oorspronkelijke patroonheilige van de kerk was.